Endring i tilgang hos Nasjonalbiblioteket

Fra 22. mars blir pensumlitteratur ikke lenger tilgjengelig for studenter, selv om de søker om tilgang.

Bøker som står på pensumlister ved norske høyskoler og universitet vil ikke lenger være tilgjengelige for studenter som søker om tilgang i Nasjonalbibliotekets nettbibibliotek. Bøkene som er knyttet til pensumlister vil stenges for alle studenter, uanvhengig av studiested. Vitenskapelig ansatte vil ha tilgang på samme måte som tidligere.

Endringen gjennomføres 22. mars. Bøker utgitt før 2001 vil fremdeles ligge åpne, og det vil fortsatt være mulig for studenter å få tilgang til nyere bøker som ikke er knyttet til noen pensumlister.