Vil du jobbe på Sandviken-biblioteket høsten 2022?

Biblioteket søker etter en serviceinnstilt student som kan ha bibliotekvakt i Sandviken kl. 15 - 18 2 dager i uken (mandag til torsdag).

Arbeidsoppgaver:

• Betjene skranken; utlan og retur av bøker, veiledning
• Sette pa plass bøker
• Kopiering
• Annet forefallende arbeid

N0dvendig opplæring i bi.a. Alma biblioteksystem vil bli gitt. Timelønn: ltr. 20 (p.t. kr. 160.70 pr. time).
Nysgjerrig pa jobben? Kontakt bibliotekpersonalet.
Søknad leveres pa biblioteket i Sandviken eller pa e-post til mgs@nla.no innen torsdag 18. august.