Ledelse, innovasjon, entreprenørskap og etikk

Forskergruppe Hauge School of Management

Gruppen vil særlig arbeide for å få opp forskningsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap knyttet til temaene ledelse, innovasjon, entreprenørskap og etikk.

Følgende temaer er er eksempler på viktige områder for forskergruppen: 

 • Ledelse med spesielt fokus på innovasjon, vekst, bærekraft og relaterte etiske utfordringer
 • Entreprenørskap og dets betydning for vekst og samfunnsutvikling
 • Den haugianske arven og hvordan den kan være relevant med tanke på moderne ledelse, innovasjon og entreprenørskap

Medlemmer 

Forskergruppen består av følgende medarbeidere ved Hauge School of Management:

 • Ingvar Tjøstheim, førsteamanuensis
 • Naomi Otiti, førsteamanuensis
 • Geir Thompson, professor
 • Truls Liland, høyskolelektor og stipendiat
 • Chris Wales, førsteamanuensis 
 • Stephen Reid, høgskolelektor og stipendiat
 • Cathrine Borgen, høgskolelektor og stipendiat
 • Magne Supphellen, professor og timelærer
 • Bruce Dalgaard, professor emeritus
 • Jan Inge Jenssen, professor og avdelingsleder

I tillegg vil andre ansatte ved NLA være involvert i prosjekter som har relevans på tvers av fagområder/disipliner. 

Nye forskningsprosjekter 

Det legges opp til fire nye forskningsprosjekter de neste årene som alle er knyttet til særpreget ved økonomiutdanningen. Prosjektene vil engasjere majoriteten av medlemmene i gruppen.   

Jevnlige forskningsseminarer 

Det legges opp til 2-3 forskningsseminarer for gruppen pr semester. Formålet med seminarene vil være å bygge tillit og inspirere hverandre, bygge ny kunnskap om forskningspublisering, formidle informasjon om status og resultater i pågående prosjekter, samt generere nye prosjekter.

Seminarene vil normalt ha følgende programposter:

 • Statusrapportering (alle) for prosjekter og publisering
 • Oppdatering av publiseringstabell i Teams
 • Presentasjon av resultater i pågående prosjekt
 • Presentasjon og diskusjon om ideer til nye prosjekt

Kort foredrag på tema knyttet til forskning/publisering  

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens ledere: Førsteamanuensis Ingvar Tjøstheim

Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro