SourDomics Seminar

Project Seminar “Rethinking traditions and inventing healthy nutrition”

Core Group Meeting
Date: 2-3 March 2023, duration: 2 days (09:00 am to 5:00 pm)
Host Institution: NLA University College
Meeting Local: Campus Gimlekollen
Address: Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand, Norway

The Gimlekollen campus of the NLA University College will host a meeting with representatives from 12 countries. It will bring together leading scientists and practitioners in the field of healthy nutrition from all over Europe (from Turkey to Portugal).

The two-day meeting of the leaders of EU project SOURDOMICS promises to be interesting. This project focuses on creating healthy and tasty varieties of sourdough bread and other food products. In addition to discussing the problems of managing this innovation project, an open seminar is also planned for specialists and practitioners, as well as all people interested in healthy nutrition.

Visitors to the seminar will be able to hear from leading scientists and practitioners about the latest in the field of healthy nutrition and whether traditional Norwegian cuisine is healthy or not. This seminar will take place on Friday, March 3rd, at 10:00, in Gimlekollen Campus of the NLA University College.

The seminar on healthy nutrition is held within the framework of the #SOURDOMICS project. It will be of interest to professionals - researchers and practitioners, as well as to every person who thinks about health and proper nutrition.

The seminar's speakers represent the leading higher education institutions in Agder (UiA and NLA) and one of the healthiest bakeries in Norway (The ODD bakery), producing sourdough bread. Cutting-edge scientific developments in healthy foods and nutrition, innovations in making healthy sourdough bread, and details on how healthy traditional Norwegian cuisine is will be presented.

 

SOURDOMICS Project Seminar “Rethinking traditions and inventing healthy nutrition”, 03.03.2023


Information in Norwegian

Det internasjonale SourDomics prosjektet er finansiert av EU's forskningskommisjon, med internasjonale deltakere fra 15 ulike land. Prosjektet møtes til seminarer i ulike land for å utforske helsefremmende matvaregrupper og de ulike prosessene som er involvert i strategisk og bærekraftig utvikling av disse.

Denne gangen er Kristiansand og NLA Høgskolen med Hauge School of Management som er vertskap, som premissleverandør for videre strategisk forsking i EU på tema. Med oss har vi faglig ekspertise innen sunn mat fra lokalt næringsliv i Kristiansand og den faglig relevante tyngden i regionen fra UiA, FHI og NLA.

Vi vil presentere det fremste av forskning og kunnskap innen sunn mat og ernæring, nyskaping innen surdeigsbrød, og gå i dybden på hvordan norsk tradisjonsmat vil bli markedsført i nær fremtid.

Seminarer:

 1. Ultra-Processed Foods and Health:
  Prof Elling Bere (FHI og UiA), med sinbakgrunn fra biologi og leder for en forskere med internasjonalt nedslagsfelt, vil presentere sine funn og forskning innen ernæring og folkehelse. 30 min
 2. Sourdough Bread Made in Norway: presentation from The ODD Bakery:
  The ODD Bakery er et lokalt bakeri i Kristiansand som har satset tungt på Surdeig som basis for bakverk. Eierne har bakgrunn fra det Norske nasjonallaget i baking og kommer for å dele sine erfaringer, innsikt og veien for å opprette et innovativt bakeri med fokus på sunne varer. 30 min. Presentasjon og smaksprøver.
 3. Baking Business Sustainability Through life Cycle Management: Presentation of New Springer Book:
  Prof Dr Anatoliy Goncharuk (NLA, Ukraina) vil presentere økonomiske modeller for bakeri med fokus på bærekraft fra sitt forskningsbidrag i boken Baking Business Sustainability Through Life Cycle Management. 15 min.
 4. Traditional Norwegian Cuisine: Is it Healthy?
  Hans Altmann (NLA) svarer på hvorvidt Norske mattradisjoner er sunne. 15 min.