Derfor kan smålån til fattige gründere være forgjeves

Tusenvis av kvinner og menn i fattige land får smålån av bistandsorganisasjoner. Målet er å hjelpe dem ut av fattigdom, men det er lettere sagt enn gjort. Ny NLA-forskning viser to tiltak som fungerer.

Forstår du hva rente og inflasjon er, og hvordan det påvirker sparepengene dine? I så fall har du den grunnleggende finansielle kunnskapen som er nødvendig for å starte din egen bedrift, men det er langt ifra alle som får smålån fra norske bistandsorganisasjoner, som har.

Det betyr at pengene disse organisasjonene bruker på slike tiltak risikerer å gå rett i vasken. Løsningen ligger i opplæring og gode forbilder, fastslår førsteamanuensis Pontus Engstrøm i en forskningsartikkel som nylig ble publisert det anerkjente fagtidsskriftet International Small Business Journal.

Dro til Ecuador

Engstrøm, som til daglig blant annet underviser i økonomi og administrasjon ved NLA Høgskolen, dro sammen med mastergradsstudenter fra NTNU til et av de fattigste områdene på den jordskjelvrammede kysten av Ecuador.

Her driver en rekke organisasjoner med det som kalles mikrofinans. Dette gir fattige mennesker tilgang til lån, sparing, pengeoverføringer og forsikring.

I løpet av et års tid samlet han inn data fra 739 mikroforetak gjennom spørreundersøkelse på telefon.

- Utrolig lite kunnskap

- Vi så utrolig lave nivåer på den grunnleggende finansielle kunnskapen til låntakerne. Vi låner altså ut store summer til mennesker som får høye renter, men som mangler kompetanse til å forstå hva rente eller inflasjon er, sier NLA-forskeren.

De som hadde bedre kunnskap om lån, inflasjon og sparing hadde mer lønnsomme bedrifter.

- Det er et interessant funn, som viser at en forståelse for dette, selv blant mennesker med lavt utdanningsnivå, presterer bedre.

Engstrøm understreker at norske flere norske misjons- og bistandsorganisasjoner nå tar dette på alvor. Hans oppfordring er klar:

- Skal mikrofinans hjelpe folk ut av fattigdom betyr det at vi kan ikke bare låne ut penger, men også drive opplæring, slik at de skjønner hva som påvirker lønnsomheten i foretaket deres.

Trenger forbilder

En annen viktig faktor for å lykkes med mikroforetak er gode rollemodeller, ifølge Engstrøms artikkel.

- Jeg fant at dem som kjenner andre fremgangsrike entreprenører lykkes bedre enn dem som ikke gjør det, forklarer han, og utdyper:

- Her tror jeg mikrofinansorganisasjoner betyr en stor forskjell gjennom det nettverket de skaper og møtene de legger til rette for.

Forskning som hjelper

- Hvilken anbefaling har du da til dem som ønsker å bidra til å redusere fattigdom ved hjelp av mikrofinans?

- Glem alle disse romantiske illustrasjonsbildene med budskap om at hvis alle fattige mennesker i verden blir mikroentreprenører får vi dem ut av fattigdom, sier Engstrøm.

I følge førsteamanuensisen er det nemlig ikke nødvendigvis pengene dine og mine som hjelper mikroentreprenørene ut av fattigdom.

- Se heller etter en organisasjon som også jobber med litt større bedrifter, samt med opplæring, og som satser på å utvikle og styrke relasjonen mellom låntakerne og relevante rollemodeller.