Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Oslo
 • Bachelor
 • 180 studiepoeng
 • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Vil du forstå hvordan samfunnet og næringslivet fungerer? Ønsker du å lede andre i en bedrift eller en organisasjon? Liker du tanken på å kunne bidra med kritisk tenkning og analytiske ferdigheter i en bedrift?

Om utdanningen

Dette studiet er mangfoldig, fleksibelt og attraktivt i arbeidsmarkedet. Alle bedrifter, institusjoner og frivillige organisasjoner trenger ansatte med økonomisk og administrativ forståelse.

Dermed vil dette studiet gi deg kunnskap som er nyttig uansett hvilken arbeidsplass du måtte ønske. Du lærer blant annet om økonomisk analyse, organisasjonsutvikling og bedriftsøkonomi. Dette studiet gir deg mange muligheter både i jobbsammenheng og i videreutdanning, både i Norge og utlandet. Som beslutningstager i en bedrift, styreleder i et selskap eller leder i en organisasjon, trenger du en økonomisk forståelse.

Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Managnment (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter.


Fra studietur i Kenya, foto: Einar Barane

Mentorordning og tett oppfølging

For oss er det viktig at studentene får smaken på arbeidslivet så tidlig som mulig. Derfor får du en egen mentor med lang ledererfaring i næringsliv og/eller organisasjon. Du vil få personlig tid med mentoren regelmessig i løpet av de 2 siste studieårene. I tillegg har vi praksisfag i reelle bedrifter og organisasjoner, noe som er helt unikt for et bachelorprogram. Mentorordning, praksis og mindre klasser gjør at vi kan tilby tett oppfølging og relevant arbeidserfaring i studieløpet.

Hva lærer du?

 • Bedriftsøkonomi
 • Organisasjonsutvikling
 • Etikk og ledelse
 • Økonomisk analyse

Etikk og forretningsetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. NLA Høgskolen utdanner etisk bevisste økonomer. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med etiske utfordringer i alle de økonomiske og administrative fagene.

Du vil bli tildelt en mentor som skal følge deg i studieløpet, som skal bidra til egenutvikling og innblikk i næringslivet. Det avsluttende året vil blant annet bestå av en praksisperiode, der du skal løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjonsprosesser.

Hvor kan du få jobb?

 • Daglig leder
 • Kontormedarbeider
 • Regnskapsfører
 • Økonomisk rådgiver
 • Revisor
 • Saksbehandler
 • Konsulent

Studieløp/oppbygning

Utveksling og studietur

Mulighet for utvekslingsstudier i USA og valgfrie studieturer til utlandet.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for søke opptak til masterprogram innen mange ulike ledelsesfag og alle typer økonomifag i Norge og utlandet.