Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
I en tid hvor arbeids- og næringsliv står overfor store etiske utfordringer, lærer du å bli bevisst dine egne verdier, og hvordan du kan bruke disse i din framtidige jobb. Studiet gir deg en bred forståelse for hvordan økonomi fungerer i samfunnet slik at du kan bruke dette til å bidra til nyskapning og utvikling.

Om utdanningen

Inspirert av arven til Hans Nielsen Hauge, får du en bred faglig kompetanse innen økonomi, ledelse og administrasjon. Hensikten er å utruste deg til å bli en dyktig leder med god forståelse for entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Dette skal bidra til å gi kunnskap om hvordan nyetablering og entreprenørskap kan stimuleres i både velutviklede og underutviklede markeder. Studiet har nær kobling til arbeidslivet, og henter inn høyt kvalifiserte forelesere fra næringsliv, organisasjoner og andre høyt verdsatte høgskoler og universiteter i Norge og utland.

Hva lærer du?

Etikk og forretningsetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med etiske utfordringer i alle de økonomiske og administrative fagene. Du vil bli tildelt en mentor som skal følge deg i studieløpet, som skal bidra til egenutvikling og innblikk i næringslivet. Det avsluttende året vil blant annet bestå av en praksisperiode, der du skal løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjonsprosesser.

Hvor kan du få jobb?

Etter endt bachelor kan du få jobb i ulike type stillinger innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.

Studieløp/oppbygning

Utveksling

Mulighet for utvekslingsstudier i USA og valgfrie studieturer til utlandet.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner.