Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Oslo, Kristiansand, Bergen
 • Bachelor
 • 180 studiepoeng
 • Utveksling 5. semester
 • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Vil du forstå hvordan samfunnet og næringslivet fungerer? Ønsker du å lede andre i en bedrift eller en organisasjon? Liker du tanken på å kunne bidra med kritisk tenkning og analytiske ferdigheter i en bedrift? Da er dette studiet for deg!

Om utdanningen

Dette studiet er mangfoldig, fleksibelt og attraktivt i arbeidsmarkedet. Alle bedrifter, institusjoner og frivillige organisasjoner trenger ansatte med økonomisk og administrativ forståelse.

Dermed vil dette studiet gi deg kunnskap som er nyttig uansett hvilken arbeidsplass du måtte ønske. Du lærer blant annet om økonomisk analyse, organisasjonsutvikling og bedriftsøkonomi. Som beslutningstager i en bedrift, styreleder i et selskap eller leder i en organisasjon, trenger du en økonomisk forståelse. Studiet har oppmerksomhet på personlig utvikling og faglig økonomisk kompetanse til å bli en etisk bevisst arbeidstaker.

Dette studiet er del av Hauge School of Management

Bachelor i Økonomi og administrasjon er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape og fornye bedrifter. Etisk bevissthet og bærekraft, er noe av det som kjennetegner denne utdanningen.


Fra studietur i Kenya, foto: Einar Barane

Mentorordning og tett oppfølging

For oss er det viktig at studentene får smaken på arbeidslivet så tidlig som mulig. Derfor får du fra andre studieår en egen mentor med lang ledererfaring fra arbeidslivet. Du vil få personlig tid med mentoren regelmessig i løpet av de to siste studieårene. I tillegg har vi tilbud om praksis i reelle bedrifter. Mentorordning og mindre klasser gjør at vi kan tilby tett oppfølging og relevant arbeidserfaring i studieløpet.

Hva lærer du?

Dette er noen eksempler på hva du lærer

 • Bedriftsøkonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Organisering og ledelse
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Økonomistyring
 • Metode
 • Markedsføring, inkludert digital markedsføring
 • Hjelp til å forstå og utvikle egne verdier og foreta etisk bevisste verdivalg i arbeidslivet

Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. Vi vil utdanne etisk bevisste arbeidstakere og ledere. Emnet Etikk, identitet og ansvar skal bidra til at du blir bevisst dine egne verdier og får arbeide aktivt med problemstillinger knyttet til etiske utfordringer i arbeidslivet, slik at du blir utrustet som leder.

I det femte semesteret er det valgemner og studentene oppfordres til å dra på utveksling.

Hvor kan du få jobb?

 • Økonomisk rådgiver, og med litt erfaring, økonomileder
 • Organisasjonsutvikler
 • Strategi- og forretningsutvikler
 • Markedsfører
 • Saksbehandler
 • Konsulent
 • Med litt erfaring kan du bli leder

Studieløp/oppbygning

Utveksling og studietur

Det er mulighet for utvekslingsopphold i 5.semester og valgfrie studieturer til utlandet. I 2. semester er det en studietur med søkelys på økonomi og handel i velutviklede markeder, primært i Europa. I 5. semester arrangeres en lengre tur til mindre utviklede markeder, fortrinnsvis i Afrika for de som tar valgemnet Entrepreneurship laboratory. Per nå går denne studieturen til Kenya.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for å søke opptak til masterprogram med fokus på økonomi, administrasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner. Det planelgges oppstart av Master i Ledelse, nyskaping og etikk ved HSM. Oppstartstidspunktet er ikke avklart ennå.

Fokus på aktiv studentdeltakelse og studiemiljø

Fordi intensjonen er å integrere etikk i flere emner og styrke studentenes danning, legges det opp til mye samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer, og studentene imellom. For å kunne gjøre dette og for å kunne få en mer problembasert undervisning og et godt studentmiljø kreves det oppmøte i undervisningen for studentene (80%).