Vil investere i mennesker, business og bærekraft

Med drømmen om å skape bærekraftige arbeidsplasser i Etiopia og andre utviklingsland, studerer Josva Torrey Ringøen Baller nå Bachelor i økonomi og administrasjon.

En ting som kjennetegner økonomiutdanningen ved NLA, som heter Hauge School of Management, er fokuset på etikk og bærekraft. Dette er også Josva Torrey Ringøen Baller opptatt av.

- Jeg har et hjerte for mennesker og alltid hatt øyne for business. Det har jeg alltid syns vært veldig spennende. Når jeg fikk høre om Hauge School of Management av min fetter, Sjur Ringøen, som har gått her tidligere, skjønte jeg at Hauge har en god kombinasjon. De ønsker å få frem gründere, nytenkning, etikk og bærekraft - bærekraftig business med fokus på planet, mennesker og økonomi, forteller en engasjert økonomistudent.

Vil skape arbeidsplasser i utviklingsland

Baller har bodd åtte år i Etiopia fra han var ti til 18 år. Der så han klart hvordan menneskers liv raskt kan få en langvarig endring gjennom bærekraftige arbeidsplasser. Derfor vil han tilbake dit og være med å skape endring.

- Hvis du har en arbeidsplass hvor du kan forvente trygg lønn, kan du også forsørge deg selv og familien. Derfor har jeg et sterkt ønske om å reise tilbake og starte noe selv, eller være med som investor, konsulent eller mentor i oppstartsbedrifter. Det må være arbeidsplasser som tilbyr gode vilkår til de ansatte med fokus på PPP (People, profit og planet). Det er mitt mål, og klarer jeg det, er jeg veldig fornøyd, sier Baller.

Ekstraordinær mentorordning

Gjennom studiet får alle bachelorstudenter på Økonomi og administrasjon og på Innovasjon og ledelse sin egen mentor fra næringslivet som gir dem et forhold til arbeidslivet og en de kan reflektere over egne verdier og fremtidsplaner med.

- Er det noe jeg virkelig vil løfte frem ved Hauge, så er det mentorordningen. Det er ekstraordinært. Min mentor jobber med finans og er en utrolig dyktig type. Hver gang vi har ringt eller møttes får jeg konkrete tips, oppfølging og veiledning. Han stiller masse gode spørsmål, og jeg skjønner mer om hva jeg vil og hva jeg ikke vil, forteller Baller som sier de diskuterer alt fra politikk og næringsliv til private tema.

- Vi har diskutert en del rundt karrierevalg, studier, hvilke fag jeg liker og hvordan det samsvarer med hva jeg skal gjøre videre. Er det best å ta en master i HR eller noe mer rettet mot finans? Hvilken retning kan jeg gå for å best tilrettelegge for å oppnå mine mål? Mentoren min er en utrolig fin type, jeg ser veldig opp til han og jeg vet at mange andre i klassen opplever det på samme måte med sine mentorer.

Bildet: Ved siden av studiene jobber Josva Torrey Ringøen Baller som junior associate i Nordic Navigation AS. I tillegg jobber han i Sneipfritt, et firma som blant annet står bak disse gule askebegrene som skal bidra til mindre forsøpling i naturen.

Undervisningen under pandemien

Som for de fleste studenter har det vært et krevende år, og Baller forteller at det er spesielt ett fag han nå setter stor pris på.

- Vi har et fag som heter Identitet og danning. Det er etikkfaget vårt. Der brukes det mye break out rooms i Zoom. Da sitter vi opp til to timer i mindre grupper og diskuterer ulike etiske problemstillinger og løsninger, personlighetstester, filosofi og etikk. Så der har vi hatt en mulighet til å holde det sosiale oppe, forteller han.

Godt sosialt miljø i mindre klasser

Det sosiale er viktig for Baller. Normalt sett har økonomistudentene undervisning i relativt små klasser, det vil si rundt 80 studenter. Det nære forholdet han da får til både medstudenter og forelesere er noe han nå savner.

- Jeg syns klassemiljøet er veldig bra. Fordi vi er litt mindre klasser gjør at vi kommer veldig tett på foreleserne. I lunsjen kan vi sitte sammen med foreleserne å diskutere dagsaktuelle temaer, og man får tettere oppfølging hvis du ønsker det. Det er også mye lettere å bli kjent med medstudentene, både fordi jeg har involvert meg, men også fordi vi er færre, avslutter Baller.