Økonomiutdanning for fellesskap

Cathrine Borgen brenner for å hjelpe økonomistudenter til å se sitt ansvar som forvaltere.

– Økonomisektoren er blitt kritisert for individualiteten sin. Ved NLA Høgskolen utdanner vi mennesker til fellesskap. Her kommer vårt verdigrunnlag tydelig frem. Vi ønsker at studentene, når de forlater oss, skal være ansvarlige mennesker som bruker den kompetansen de får med fra oss til det beste for seg selv, for andre – og for den verden vi er en del av, understreker Cathrine Borgen.

Cathrine Borgen er opprinnelig pedagog, og har blant annet undervist på masterutdanningen i pedagogikk, før hun ble utfordret til å være med å starte NLAs utdanning innen økonomi og administrasjon; Hauge School of management.

Mer enn kunnskapsoverføring

Pedagogen i seg har hun med når hun nå arbeider med sin doktorgrad om etikk i økonomiutdanning, noe hun betegner som et «spagatprosjekt». Med en grunnholdning om at høyere utdanning er mer enn bare kunnskapsoverføring – nemlig danning, er hun opptatt av om det ligger noen form for holdningsdanning eller ansvarliggjøring i etikkundervisningen i norske økonomi-utdanninger.

– Så langt har jeg funnet ut at det er ekstremt varierende hvilken status etikkemnene har innenfor de ulike institusjonene, forteller Borgen.

Nylig obligatorisk

Så seint som i 2011, i kjølvannet av finanskrisen, ble etikk et obligatorisk emne i økonomiutdanninger i Norge. Nå undersøker Borgen alle offentlige emneplaner i etikk og samfunnsansvar for økonomer, for å se hvilke valg som blir tatt når man skal undervise i etikk – og med det hvordan man i universitets- og høgskolesektoren tenker om etikk.

– Mange spør om hvorfor vi skal ha økonomiutdanning ved NLA Høgskolen. Underforstått at det er andre utdanninger som er viktigere for verdigrunnlaget vårt, som for eksempel lærerutdanning. Men med økonomistudiene får jo vi på NLA påvirke de som skal forvalte alle pengene våre! Lærere møter de de har ansvar for ansikt til ansikt. Tradisjonelt har økonomistudenter blitt lært opp til at så lenge tallene ikke er røde, er alt bra. Men stort sett så representerer jo de tallene mennesker, og har betydning for menneskers liv. Vi ønsker å skape en forståelse for at de også har ansvar for mennesker de ikke møter ansikt til ansikt, understreker Borgen.

De politiske føringene tilsier at man ønsker å skape mer ansvarlighet i økonomisektoren

– Jeg brenner for at studentene skal ha evne til refleksjon over egen adferd. Hvis vi ikke har bevissthet om egne verdier, og kan reflektere over dem, så hjelper det ikke hvor mange etiske modeller vi kan, legger hun til.

Forvaltere

– Den kristne forvalter-tanken er tydelig hos oss på NLA. Vi tror på at mennesket er skapt med ressurser og gaver som vi skal forvalte, og vi vil hjelpe studentene til å se forvalter-ansvaret sitt. Studentene må selv velge hvordan de siden vil bruke dette, sier Borgen.

Etter å ha undervist fem år ved Hauge School of management, og de siste årene også sett nærmere på studentenes tilbakemeldinger, opplever Borgen at det er helt nytt for mange studenter å bli utfordret til å sette ord på egne verdier og holdninger.

– Det er ikke sånn at de frasier seg ansvaret, men de er aldri blitt ansvarliggjort, og de har heller ikke reflektert over om de lever i samsvar med sine egne verdier,mener Borgen.

Ansvarlighet

Hennes mål er at doktorgradsarbeidet skal bidra til å finne ut hvordan etikkundervisning kan føre til mer ansvarlighet.

– De politiske føringene tilsier at man ønsker å skape mer ansvarlighet i økonomisektoren, blant annet gjennom etikkundervisning i utdanningene. Jeg mener at man må ha bevissthet rundt egne verdier og holdning for å kunne bruke kunnskap om etikk i praksis, derfor må dialog og møte med andre mennesker være en viktig del av etikkundervisning i høyere utdanning, sier Borgen.

Hun håper at arbeidet hun gjør vil ha overføringsverdi til andre felt, for eksempel journalistikk.

– Allerede er en del av mine resultater brukt som argumentasjon for å øke antall studiepoeng i etikk i ny rammeplan, forteller hun fornøyd.