Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse

Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse
 • Oslo, Kristiansand, Bergen
 • Bachelor
 • 180 poeng
 • Utveksling 5. semester
 • Høst
Frist 15. april Søk her
Liker du tanken på å starte noe nytt og leve av dine egne ideer eller ønsker du å jobbe i en bedrift med endringsarbeid eller utvikling av nye ideer? Ønsker du å bli en god leder som finner løsninger på andre menneskers behov? Da er dette studiet noe for deg!

Om utdanningen

Denne bacheloren gir en bred forståelse for hvilken funksjon innovasjon, markedsføring og ledelse har i samfunnet og organisasjoner. Samfunnet står overfor store utfordringer, og som leder, markedsfører eller entreprenør er man nødt til å ta krevende valg. Studiet har også oppmerksomhet på personlig utvikling og gir deg evne til å bidra til forandring og nyskapning i næringslivet, og faglig økonomisk kompetanse til å bli en etisk bevisst arbeidstaker.

Dette studiet er del av Hauge School of Management

Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomi- og administrasjonsfag ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape og fornye bedrifter. Etisk bevissthet og bærekraft, er noe av det som kjennetegner denne utdanningen.

Mentorordning og tett oppfølging

For oss er det viktig at studentene får smaken på arbeidslivet så tidlig som mulig. Derfor får du fra andre studieår en egen mentor med lang ledererfaring fra arbeidslivet. Du vil få personlig tid med mentoren regelmessig i løpet av de to siste studieårene. I tillegg har vi tilbud om praksis i reelle bedrifter. Mentorordning og mindre klasser gjør at vi kan tilby tett oppfølging og relevant arbeidserfaring i studieløpet.


På bildet: Tidligere student Amalie Engen fikk blant annet hjelp av sin mentor til å finne ut hva hun ville gjøre videre etter bachelorgraden.

Hva lærer du?

Dette er noen eksempler på hva du lærer:

 • Ledelse og organisering av bedrifter, offentlig virksomhet og frivillige organisasjoner
 • Hvordan en kan utvikle og starte nye bedrifter og frivillige organisasjoner
 • Hvordan en starter, utvikler og gjennomfører forandringsprosesser og etablerer nye forretninger i eksisterende organisasjoner
 • Markedsføring, inkludert digital markedsføring
 • Økonomistyring
 • Hjelp til å forstå og utvikle egne verdier og foreta etisk bevisste verdivalg i arbeidslivet

Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. NLA Høgskolen utdanner etisk bevisste økonomer. Emnet identitet og danning skal bidra til at du blir bevisst dine egne verdier og får arbeide aktivt med problemstillinger knyttet til nettopp etiske utfordringer i arbeidslivet, slik at du blir utrustet som leder.

I det femte semesteret er det valgemner og studentene oppfordres til å dra på utveksling.

Hvor kan du få jobb?

Dette er noe eksempler på mulige jobber du kan få etter fullført bachelorgrad:

 • Med litt erfaring kan du få jobb som mellomleder
 • Du får kompetanse til å etablere egen bedrift
 • Du kan bli markedsfører og selger
 • Med litt erfaring kan du også bli prosjektleder
 • Du kan jobbe som konsulent, økonomirådgiver og etter hvert som strategi- og forretningsutvikler

Utveksling og studietur

Det er mulighet for utvekslingsopphold i 5.semester og valgfrie studieturer til utlandet. I 2. semester er det en studietur med søkelys på økonomi og handel i velutviklede markeder, primært i Europa. I 3. semester arrangeres en lengre tur til mindre utviklede markeder, fortrinnsvis i Afrika. Per nå går denne studieturen til Kenya.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for å søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner. Det planelgges oppstart av Master i Ledelse, nyskaping og etikk ved HSM. Oppstartstidspunktet er ikke avklart ennå

Fokus på aktiv studentdeltakelse og studiemiljø

Fordi intensjonen er å integrere etikk i flere emner og styrke studentenes danning, legges det opp til mye samhandling mellom lærere og studenter, mellom studenter og mentorer, og studentene imellom. For å kunne gjøre dette og for å kunne få en mer problembasert undervisning og et godt studentmiljø kreves det oppmøte i undervisningen for studentene (80%).