Lærernormen gir behov for mange nye lærere

– Det kan bli en kamp om de gode lærerne mellom kommunene, men for våre studenter kan dette være bra, sier Grete Skjeggestad Meyer, avdelingsleder for lærerutdanningene ved NLA Høgskolen.

I budsjettforliket for 2018 fikk KrF gjennomslag for lærernormen. Den innebærer at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5-10. klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5-10. klasse.

–  Lærernormen og behovet for flere lærere i norske grunnskoler er godt nytt for alle som kommer ut fra grunnskolelærerutdanningen. Det blir flere ledige stillinger, trolig både i Bergen og i omegnskommunene, sier Grete Skjeggestad Meyer, avdelingsleder for lærerutdanningene ved NLA Høgskolen.

Behov for mange flere

For å nå kravene må landets skoler ansette rundt 2800 lærere på kort tid. Kunnskapsdepartementet har regnet ut at Bergen kommune alene trenger 150 nye lærere i løpet av de neste to årene, skriver BT.

–  Bergen har en fordel: Vi samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene i byen vår, og vi har bedre tilgang på nyutdannede lærere enn mange andre kommuner. Likevel må vi jobbe hardt med å være en attraktiv arbeidsgiver, rekruttere nye og beholde dagens ansatte, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, Pål Hafstad Thorsen (Ap) til avisen.

 

Utdanning i Bergen og Oslo

– Fra et lærer- og elevperspektiv tenker jeg at det er godt at vi nå for en norm for antall elever per lærer. Hvilke konsekvenser dette kan få for kommunene er noe annet. Det kan bli kamp om de gode lærerne mellom kommunene, men for våre studenter kan dette være bra, sier Skjeggestad Meyer.

NLA Høgskolen uteksaminerer ca. 90 - 100 grunnskolelærere hvert år fra utdanningen i Bergen, og fra høsten 2018 starter høgskolen også grunnskolelærerutdanning i Oslo.

–  Vi håper og tror at vi sender fra oss kompetente grunnskolelærere, som skal gjøre en forskjell i norsk skole, sier Skjeggestad Meyer.