– På NLA har jeg funnet min retning i livet

Studier i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen har hjulpet Line Korsmo til å finne ut hva hun virkelig brenner for.

– NLA har betydd veldig mye for meg, sier 21 år gamle Line Korsmo, som snart er ferdig med sin bachelor i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen. 

Menneskerettigheter

Da hun var ferdig med videregående ønsket hun egentlig å begynne på juss-studiet, men kom ikke inn. Da bestemte hun seg for å begynne med interkulturelle studier på NLA Høgskolen, og det er hun veldig glad for i dag.

– Jeg ønsker fremdeles å studere juss, men nå vet jeg hvilken retning innen juss jeg vil jobbe med. Etter at jeg med studiene på NLA har hatt mulighet til å reise, og til å lære om menneskerettigheter og flyktninger vet jeg at det er det jeg vil arbeide med.  Jeg har opplevd at når jeg jobber med det, så føles det ikke som jobb. Det går av seg selv, fordi dette er noe jeg virkelig vil, forteller hun engasjert.

Studiemiljø

Siden Korsmo flyttet hjemmefra samtidig som hun begynte å studere rett etter videregående, har hun satt ekstra stor pris på det gode miljøet ved NLA Høgskolen. 

– Jeg kom raskt inn i et godt klassemiljø, og fant meg en fin vennegjeng allerede i fadderuken. Jeg liker at det er mindre klasser ved NLA. Da får vi et nærmere forhold til foreleserne våre. Studieturene vi reiser på med interkulturelle studier bidrar også til at vi får et godt forhold til foreleserne og i klassen.

Engasjement

I tillegg til studiene er Korsmo engasjert i Studentparlamentet ved NLA Høgskolen, der hun siden desember 2017 har vært med som nestleder og politisk nestleder. 

Her har hun blant annet ansvar for å jobbe med Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). I den siste SHoT-undersøkelsen kom det blant annet frem at mange studenter opplever ensomhet.

– Studentparlamentet ved NLA jobber tett sammen med andre universiteter og høgskoler, blant annet med tiltak som kan forebygge ensomhet blant studentene, forteller Korsmo.

Hun er også engasjert i Røde Kors, der hun er aktivitetsleder for «Multimix» – en sosial møteplass for unge mellom 14 og 26.

– For tre år siden hadde jeg aldri trodd at dette skulle være meg, i dag. Jeg syns faktisk det er veldig trist at jeg snart er ferdig, smiler Line Korsmo.