Større trygghet og faglig tyngde

Relevant undervisning og dyktige pedagoger, formidler lærere om videreutdanning på NLA Høgskolen.

Foto: fra venstre Elisabeth Larsen, Synnøve Andersen og Stine Marie Kandola

NLA Høgskolen har videreutdanningen Spesialpedagogikk 1, som er en samlings- og nettbasert videreutdanning for lærere på mellom- og ungdomstrinnet, og som ikke har studiepoeng i spesialpedagogikk fra før av. Gjennom studiet tilegner en seg fagkunnskap og innsikt på det spesialpedagogiske området. 

Relevante arbeidsformer 

— Alt er flott med dette studiet, forteller Synnøve Andersen begeistret. Hun underviser til daglig som spesiallærer på Ådland skole på Karmøy. Andersen forteller at hun får en utdanning som er tilpasset jobben hennes og det gir henne større trygghet og faglig tyngde. I tillegg setter hun spesielt pris på dyktige og engasjerte forelesere, passe store klasser og relevante arbeidsformer i undervisningen.

— Det er også fint med videoforelesninger som jeg kan se når det passer meg, fortsetter Andersen. Hun forteller at den digitale plattformen fungerer godt med alt materiell tilgjengelig.

— Og ikke minst, knallkjekke medstudenter!

Setter i gang refleksjoner

Elisabeth Larsen underviser elever med spesialpedagogiske behov og er blant annet spesialpedagogisk veileder. Larsen sier hun ønsker faglig kunnskap slik at hun blir tryggere i sitt spesialpedagogiske arbeid. Det gjør at hun blir en dyktigere pedagog for de elevene som strever med skolen. 

— Denne utdanningen bidrar til å sette i gang refleksjoner. Mine erfaringer møter forskning og teorier, og det fører til en bevisstgjøring rundt viktige tema. I tillegg utfordrer det meg på mine egne etablerte oppfatninger, forteller Larsen.

Larsen trekker frem dyktige og engasjerte forelesere med en fantastisk formidlingsevne som de største fortrinnene med studiet. I tillegg synes hun det fungerer godt med samlingsbasert undervisning. 

Blir en bedre pedagog

Stine Marie Kandola arbeider som faglærer, teamleder og har også en liten post som spesialpedagogisk koordinator ved Mjør ungdomsskole. Kandola forteller at hun opplevde et behov for økt spesialpedagogisk kompetanse. 

— Denne utdanningen gir meg kunnskap som gjør at jeg utvikler en mye større forståelse for spesialpedagogikken som fagfelt, forteller Kandola. Hun kan derfor i større grad møte elever som har behov for særskilt tilrettelegging. Kandola forteller om et studie som er bygget opp og ledes av svært kompetente pedagoger, med god evne til kommunikasjon, humor, variasjon og engasjement. 

— Samlingene blir både et spennede og hyggelig sted å være og lære, sier Kandola.

 

Nasjonal strategi for kompetanse for kvalitet

Det er første året Spesialpedagogikk inngår som videreutdanningstilbud i den nasjonale strategien Kompetanse for kvalitet, og NLA Høgskolen har inngått avtale med Utdanningsdirektoratet om å ta imot inntil 35 studenter hvert år. Dette første året var det så mange søkere at NLA ble bedt om å ta to kull, noe som høgskolen dessverre ikke hadde kapasitet til.

—Årets 35 studenter kommer fra hele landet; fra Lista i sør til Loppa i nord, forteller førsteamanuensis Marit Mjøs. Gjennom erfaringsutveksling i grupper og en hjemmeeksamen knyttet til et utviklingsbehov eller en innovasjon på egen arbeidsplass er det lagt vekt på at studiet skal gi direkte støtte til praksisutvikling.

—Studentene representerer en ressurs for hverandre, men det er også svært givende for oss som fagansvarlige å få møte erfarne praktikere på denne måten til felles refleksjon rundt teori og forskning, understreker Mjøs.

Videreutdanning på NLA

Spesialpedagogikk 1 er ett av mange videreutdanningstilbud som NLA Høgskolen tilbyr. Se alle studietilbudene her – og husk at søknadsfristen til flere av dem er 1. mars.