– God kommunikasjon krever kunnskap

Som sykepleier har Ellen Katrine Sjursø møtt mange syke eller skadde flyktninger med grusomme opplevelser fra hjemlandet sitt. Da har hun vært glad for kunnskapen fra interkulturelle studier ved NLA Høgskolen.

– Tverrkulturell kompetanse er relevant nesten uansett hva du jobber med i Norge i dag. Som sykepleier med mange hensyn å ta, som lærer i møte med elever med minoritetsbakgrunn, i politiet, som journalist eller sosionom – i alle yrker hvor du må forholde deg til andre mennesker, sier Ellen Katrine.

Eventyrlysten

For ti år siden kom Grimstad-jenta inn på interkulturelle studier på NLA i Kristiansand.
– Jeg var litt interessert i andre kulturer og steder i verden. Jeg hadde ikke reist så mye tidligere, og på dette studiet kunne man velge fordypning i Latin Amerika. Det frista veldig. Og det var et kjempeår med sammensveisa klasse, fantastiske lærere og høydepunktet som var studieturen til Peru og Bolivia, forteller hun.

Helsearbeider

Det var under studieturen hun ble overbevist om at det var sykepleier hun skulle bli.
– Vi besøkte noen misjonsprosjekter Misjonsalliansen drev i La Paz, og da skjønte jeg at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker. Ønsket jeg hadde fra før ble bare forsterka, forklarer hun. Derfor startet hun på sykepleierutdanning ved universitetet i Agder etter interkulturelle studier.

 

Tøffe erfaringer

Under sykepleierutdannelsen fikk Ellen Katrine god bruk for erfaringene fra Interkulturell kommunikasjon, eller interkulturell kompetanse, som studiet heter nå. Bacheloroppgaven hennes handlet om hvordan sykepleiere kan forebygge malaria blant barn under fem år. Da hospiterte hun tre måneder på barneavdelingen på et offentlig sykehus i Tanga, Tanzania.
– Vi opplevde tøffe ting i praksisen. På barneavdelingen kom vi opp i mange vanskelige sitasjoner, og med helt andre ressurser enn det vi har her i Norge, sier hun, som likevel mener det er sunt for alle å oppleve andre deler av verden på godt og vondt.
– Med IK-studiene i bunnen klarte jeg å sette opplevelser litt i perspektiv, og gå litt mer i dybden på hvorfor situasjoner og forhold er sånn som de er, reflekterer hun.


Siden har hun brukt utdannelsen sin blant annet ved Sørlandet sykehus, i Lofoten og i Nicaragua. Hun kunne egentlig tenkt seg å jobbe i utlandet igjen, men hun har nå en pause fra sykepleien og har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun sier at hun har mye nytte av kompetansen hun fikk gjennom interkulturelle studier også der hvor hun nå jobber, som miljøterapaut på en skole i Lillesand.

Bygge tillit

– Når jeg møter nye mennesker, pasienter eller elever, ønsker jeg å møte dem med respekt og forståelse uansett. Det tror jeg er med å bygge tillit. Globaliseringen gjør at Norge og verden generelt blir mer flerkulturelt. Vi er avhengig av hverandre, og da må lære om hverandre for å leve bedre sammen, avslutter Ellen Katrine.

Interkulturelle studier på NLA

Interkulturell kompetanse er et tverrfaglig studium med faglig forankring i antropologi, religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Det faglige fokuset er relevant i arbeidssituasjoner i det flerkulturelle Norge og internasjonalt. På NLA kan du ta årsstudium og bachelorgrad i Interkulturell kompetanse både på studiestedene i Bergen og Kristiansand. Dessuten kan du velge å ta alt på nett. Du kan også ta en engelskspråklig master i Intercultural studies på studiesedet i Bergen.

Les mer om interkulturelle studier på NLA her!