Kombiner jobb og barnehagelærerstudier

Jobber du i barnehage og ønsker å formalisere kompetansen din? På NLA kan du jobbe og samtidig ta bachelorgraden over fire år. Fristen for å søke er 1. juni.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et studieprogram hvor studentene virkelig får prøvd ut pensum i praksis. I undervisningen tas det utgangspunkt i reelle situasjonsbeskrivelser fra barnehagen når det arbeides med lærestoffet. Studiet gir blant annet leder- og veiledningskompetanse, og god erfaring i å legge til rette for omsorg, lek, utforskning og læring i barnehagen.  

Øke kompetansen

Kate Bie Paulsen er an av de som har studert Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning på NLA Høgskolen i Bergen. Nå jobber hun som leder i en barnehage.


– Etter å ha jobbet mange år med barn både på skole og i barnehage, kjente jeg et stort behov for å øke min faglige kompetanse innenfor profesjonen. Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning på NLA så jeg på som en unik mulighet til å kombinere jobb og utdanning, sier Bie Paulsen.

Deltidsstudier

Studiet er tilrettelagt dem som jobber som fagarbeider eller assistent i barnehage. Det går over fire år med undervisning to dager i uken, og gir mulighet til å jobbe inntil 60 prosent ved siden av studiene.
– Jeg har fått svært god nytte av utdanningen og den brede og tverrfaglige kompetansen jeg har fått. Fordypningen i organisasjon og ledelse, som jeg valgte, ga meg mye som jeg har nytt godt av i mitt videre arbeid som leder i barnehage, sier den tidligere NLA-studenten.

Griper øyeblikkene

Kate Bie Paulsen elsker jobben som barnehagelærer, og hun ser verdien av de små magiske øyeblikkene hun får oppleve sammen med barna.
– Det beste tipset til nye studenter er å forberede seg på å være fleksibel. En dag i barnehagen blir sjeldent som forventet. Lag planer som lett kan endres, ha alltid en plan B klar og fortvil ikke om alle planer må kanselleres. Så lenge du alltid har barnas beste i fokus, blir det bra til slutt, uansett!

Les mer om studieprogrammet Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning her.