Bidrar til Kenyansk gründervirksomhet

Økonomistudentene ved NLA fikk et sterkt møte med afrikansk næringsliv under studieoppholdet i Kenya i januar.

Hvert år reiser økonomistudenter fra Hauge School of Management ved NLA på studietur til Nairobi, Kenya. Gjennom det to-uker lange oppholdet besøker de bønder, plantasjer, skoler og et næringsliv fjernt fra det de er vant til i Norge. En sentral del av programmet er at studentene jobber sammen med lokale gründere om utvikling av virksomheten deres.

— Det er veldig verdifullt at studentene får se at de kan bidra til samfunnsbygging. At det de har lært i teorien faktisk kan fungere, og at de kan dele kunnskap om å drive virksomhet på en bærekraftig måte, sier Daniel Kollerud Overskott, prosjektansvarlig på økonomiutdanningen, og reiseleder på studieturen.

Sosialt entrepenørskap

Gjennom samarbeid med den kristne organisasjonen Noracta har NLA fått kontakt med flere gründere med egne virksomheter i den kenyanske hovedstaden. I en by full av kontraster, besøker de små bedrifter med tilhold i de fattigere områdene. Den typiske bedriften er et enkeltmannsforetak med skur som lokale. De selger for eksempel kull, frukt eller bakervarer. NLA-studentene kommer til bedriftene, observerer og gjør seg kjent med driften. Så arbeider de videre i grupper på egenhånd med å lage forslag til forretningsplaner og vise hvordan disse bedriftseierne med enkle grep kan øke inntjening, redusere kostnader og få bedre struktur på bedriften. Så kommer studentene tilbake til virksomhetene og presenterer forslagene.

— Ofte handler rådene fra studentene om enkle markedsføringstiltak. For eksempel at de bør ha et skilt eller veilede dem om hvordan de bør presenterer varene sine. De lærer også bort enkel regnskapsføring for at de skal kunne ha orden i økonomien, sier Overskott. I tillegg snakker de gjerne sammen om hvordan en kan forbedre kundebehandling.

— Entreprenørene vi besøkte, i tillegg til noen andre, ble så invitert til et seminar vi studentene arrangerte basert på observasjonene vi hadde gjort og kunnskapen vi har som økonomistudenter, sier studentene Sondre B. Heimvoll og Maria Cecilie Dahl Pedersen.
— Både deltakerne og vi studenter var veldig engasjerte, og selv om hele turen var givende, var dette seminaret det faglige høydepunktet, utdyper de.

Samfunnsansvar

— Hensikten med disse møtene er todelt, sier Overskott.
— For det første skal studentene bruke det de har lært på skolen i praksis. De skal bli kjent med gründere og se hvordan virksomheter drives i en annen kontekst og i en annen kultur. Dessuten ønsker vi å utdanne økonomistudenter med engasjement for samfunnsutvikling, og som ser større på økonomiutdanningen enn til sin egen lommebok, utdyper han.
— Det er en tilleggsbonus at det studentene våre bidrar med faktisk er til hjelp for de vi møter! For flere av dem har enkeltmannsforetakene kanskje vært siste utvei i et vanskelig jobbmarked, men mange opplever at de gjennom samarbeidet får en annen innstilling til sin egen bedrift. De lærer seg å være stolte av at de skaper sin egen arbeidsplass, sier Overkott.

Læringsutbytte

— Mange av studentene blir overrasket over hvor mye de faktisk har lært gjennom studiene. Det er veldig nyttig og lærerikt å dele kunnskapen på en måte som gjør at ikke-økonomiutdannede forstår det, og jeg tror at disse møtene virkelig setter spor hos studentene våre på Hauge School of Manangement, avslutter den engasjerte læreren.