Studiestart og smitteverntiltak

Selv om dagens smittevernregler nå gir rom for utvidet mulighet til å samles i større grupper, vil også undervisning i høst blir preget av koronatiltak.

Velkommen som student ved NLA!

Vi ønsker at alle studenter skal føle seg trygge ved NLA høgskolen, og ber deg som student legge merke til smittverntiltakene ved høgskolen.

Grunnleggende smitteverntiltak 

— Syke personer skal holde seg hjemme
— God hånd- og hostehygiene
— Kontaktreduserende tiltak

Skjermbilde 2020-08-08 kl. 11.57.01.png

Dette må du gjøre

— Vi oppfordrer til at du gjennomfører et digitalt smittevernskurs før du kommer på studiestedet ditt.

— Hold minst én meters avstand – hele tiden.

— Desinfiser hendene når du går inn i et rom.

— Bruk engangskluter og vaskemidler til å vaske de stoler og bord du bruker i løpet av dagen.

— Det er trangt om plassen nå som 1-meters regelen gjelder og vi ber om at studenter oppholder seg på studiestedet hovedsakelig i forbindelse med undervisning.

— Dersom du får påvist smitte, ber vi deg om å melde fra til oss snarest via dette skjemaet.

— Vi oppfordrer til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden.

— Ta ansvar – vis solidaritet!

Vi ønsker å gi våre studenter best mulig undervisning samtidig som det er svært viktig for oss å følge smittevernrådene for å begrense smittespredning.

 

Fortsatt noe digital undervisning

Hvordan undervisningen blir gjennomført høsten 2020 er avhengig av de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene.

Det planlegges for mer undervisning med fysisk tilstedeværelse og førsteårsstudenter og studier som krever utstyr eller fysisk samhandling, vil bli prioriterert. Det vil si at det fortsatt blir noe digital undervisning, men at det planlegges for en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus.
 
Undervisningsformene vil variere fra om du studerer i Bergen, Kristiansand eller Oslo. Byggene er veldig ulike og gir ulike muligheter. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig normal undervisning, men må ta hensyn til hva som kan gjennomføres opp mot de gjeldene smittevernrådene.
 
Følg med Canvas for ditt studium.