Rekordstort KL-kull

20 år etter oppstart av Kommunikasjon og livssyns-studiet på NLA Medie-høgskolen i Kristiansand, har de det største studentkullet noensinne.

60 studenter har denne høsten fordypet seg i kristent trosforsvar, ungdoms- og populærkultur og livssynsanalyse på NLAs campus på Gimlekollen i Kristiansand. Kommunikasjon og livssyn (KL) er et eget program under avdelingen for Teologi, religion og filosofi, den eneste avdelingen som har tilbud på alle NLAs studiesteder. Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk og enkeltemnet Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv har denne høsten rekordmange studenter.

Lars Dahle.JPGProgramansvarlig for Kommunikasjon og livssyn, Lars Dahle.

Avlyst studietur

Trekkplaster for årsstudiet i KL har i mange år vært studieturen som går til England på høsten. Det var derfor stor usikkerhet rundt hvordan reiserestriksjonene i år ville slå ut for søkertallet, men det viste seg at flere som ikke har hatt anledning til å bli med på studietur tidligere på grunn av familieforpliktelser eller jobb, ønsket å ta studiet i år.
– Vi har en enda større spennvidde i studentgruppa i år enn vi pleier å ha, sier programansvarlig Lars Dahle.
– I denne klassen er det flere erfarne kristne formidlere med lang yrkeserfaring, både som misjonærer, fra kristne organisasjoner og Den norske kirke, samtidig som det er mange unge og ferske studenter. Samspillet studentene imellom blir enda mer fruktbart. Vi har en høyt motivert studentgruppe med betydelige ressurser, og det er virkelig både spennende og inspirerende, fortsetter han.

sindre tobias strandberg.jpgKommunikasjon og livssyn-student, Sindre Tobias Strandberg.

Relevant for livet

Sindre Tobias Strandberg (21) fra Kristiansand er en av studentene som begynte på årsstudiumet i KL i høst. Han vil bli lege og bruker dette året på å ta opp noen fag fra videregående og samle poeng for å komme inn på medisinstudiet.
– Jeg valgte KL fordi det er et spennende fag som er relevant for resten av livet. Disse studiene hjelper meg til å bli enda mer grunnfestet i troen, de hjelper meg til å møte mennesker med andre livssyn på en bedre måte, og jeg håper jeg kan bli enda tryggere i å vise hva jeg tror på, sier Strandberg, som også skryter av lærere og medstudenter.

Apologetikk

Fagmiljøet på KL er ledende innenfor kristen apologetikk i Norge. Mange har blitt kjent med studiet gjennom det tette samarbeid med Damaris Norge, gjennom utstrakt forskningsproduksjon, foredrag og seminarer, podcaster, og gjennom fagtidsskriftet Theofilos og den årlige Veritaskonferansen. Helt siden oppstarten i 2001 har de hatt en undervisningsmodell hvor de kombinerer intensive kursdager med nettundervisning
og veiledning.
– Det ser ut som den modellen kan fungere i koronatider. Folk som bor andre steder enn i Kristiansand kan ta det, gjerne kombinert med arbeid eller andre studier. Vi har hatt tre fysiske møtepunkt sammen i høst, og når vi har våre digitale møtepunkt har mange studenter likevel møtt lokalt. Disse studentene får ikke
mer faglig enn de andre, men de har fått mer sosialt, sier Dahle.

Praktisk teologi og ledelse

Årsstudium i KL kan tas som et valgfritt andre år i bachelorgraden i Praktisk teologi og ledelse (PTL) i Oslo eller Bergen. Dahle vet at flere av studentene ønsker å gå videre på PTL, og sier at det vil være naturlig å videreutvikle KL i samspill med PTL.
– Det er gøy å se det store nedslagsfeltet KL har fått, sier Dahle.
– Vi utvikler stadig tilbudene våre, og får til gode samarbeid med kristne organisasjoner. Vi gleder oss blant annet over en flott gjeng med traineer fra Laget som tar emner hos oss i år, avslutter Dahle.

KL-emner våren 2021

Det er flere KL-emner som har ledige studieplasser nestes semester. Løpende lokalt opptak på grunnlag av generell studiekompetanse (men se emneplaner for anbefalte forkunnskaper):

3KL102 Kristen tro som livssyn 10 sp.
3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 10 sp.
3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv 10 sp.
3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning 10 sp.
3KL205 Bibelformidling og populærkultur 10 sp.
3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier 10 sp.

Les mer om disse emnene her!