Reisebrev - Økonomistudenter på studietur til Kenya

Som økonomistudent på NLA Høgskolen, avd. Hauge School of Management, kan du bli med på studietur til Kenya. Der fikk studentene et sterkt møte med et næringsliv som ikke er akkurat som i Norge.

Fra vinteren i Norge, dro vi til Kenya 12. januar. Det var en lang flytur og akkurat derfor startet vi oppholdet med litt akklimatisering. Vi kjørte et kort stykke til Giraffe Center i Kenya hvor vi fikk oppleve giraffer på nært hold.

Denne parken er et resultat av en non-profitt organisasjon, kalt African Fund for Endangered Wildlife. Et av formålene til organisasjonen og parken er å redde utrydningstruede giraffer. Dette betyr at når giraffene er store nok, settes de ut i naturen. Det var flere dyr å møte på turen. Blant annet aper der vi bodde, og vi måtte være forsiktige med å la vinduer stå åpent! Vi var også på safari litt senere.


Foto: Einar Barane

Sterkt møte med slummen i Nairobi

Etter en myk start på turen besøkte vi slummen, som for de fleste var for første gang. Det er vanskelig å forestille seg på forhånd hva en møter. Det er veldig annerledes fra det vi er vant med her i Norge og det vi ser på TV. Hvordan en bor, lager mat, veiene, og lukten er annerledes. Inntrykkene var mange og varierende. Noen ble veldig berørt av antall hjemløse og foreldreløse barn. Andre ble berørt av de intense luktene og hvor primitivt de bor. I Kenya er det flere slummer og en stor andel av dem som bor i byene i Kenya, bor i en slum. Ifølge FN sine nettsider er det 46,5% (FN,2016). Vi besøkte Mathare- og Kibera-slummen. 

Mangler grunnleggende kunnskap

Hovedmålet med turen var at vi skulle være konsulenter for et utvalg av entreprenører. Dette var entreprenører som drev med mange ulike bedrifter som slakteri, gass, kakedekorasjon, møbelsnekkere og så videre. En fellesnevner for disse og mange andre entreprenører i Kenya er at forretningen bør drives etter enkle businessprinsipper om kundeservice, kostnad- og inntektsføring og dekningsbidrag. Dette er prinsipper vi økonomistudenter kan ta litt for gitt at en kan, men som ikke er allmennkunnskap for en entreprenør i Kenya, selv om de har drevet i 12 år.

I Norge starter vi bedrifter fordi vi kanskje har en super idé, men dette er ganske annerledes i Kenya. Ofte er det en siste mulighet for å overleve. Dette fikk vi oppleve på nært hold da vi besøkte de ulike entreprenørene.


Foto: Einar Barane

Rådgivere for småbedrifter

To og to studenter dro ut til to ulike entreprenører hver, hvor vi fikk komme å se på bedriften deres og stille alle de spørsmålene vi kunne tenke oss. Etter noen dager med grubling dro vi tilbake som konsulenter med våre anbefalinger, som ble godt tatt imot.

Entreprenørene vi hadde besøkt, pluss noen til, ble invitert til et seminar vi studenter arrangerte basert på observasjonene vi hadde gjort og kunnskapen vi har som økonomistudenter. Både deltakerne og studentene viste stort engasjement og selv om hele turen var givende, var dette seminaret det faglige høydepunktet. 


Foto: Einar Barane

Anbefaler turen!

Turen til Kenya ga oss ikke bare faglig utbytte, men også en unik mulighet til å bli bedre kjent med medstudenter på et mer personlig plan enn det forelesing gir mulighet for. Vi kan si med sikkerhet at turen var vellykket og at den anbefales!

Av Sondre B. Heimvoll og  Maria Cecilie Dahl Pedersen


Foto: Einar Barane