Bestilling, henting og retur av bøker

Fra torsdag 12. mars er NLA-lokalene stengt, og bibliotekarene har hjemmekontor. Våre trykte bok- og tidsskriftsamlinger er derfor ikke tilgjengelige.

Retur: Bøker du allerede har lånt kan du beholde til biblioteket åpner igjen, lånene blir automatisk fornyet. Du kan se bort fra eventuelle purringer og gebyr.

Henting: Bøker du har bestilt kan dessverre ikke hentes, men vil bli stående reservert til deg til bibliotekene åpner igjen. Biblioteket kan ikke sende bøkene hjem til deg. 

Bestilling og reservering: Det er ikke mulig å bestille eller reservere bøker og artikler, derfor er også bestill-knappen i Oria midlertidig fjernet. Det er heller ikke mulig å bestille materiale fra andre bibliotek i denne perioden.

Husk at det digitale biblioteket alltid er åpent! Her finnes det informasjon om hvordan du får tilgang hjemmefra. 

Har du spørsmål, kontakt oss på biboslo@nla.no