Tilgang på digital litteratur hjemmefra

Bibliotekets lokaler og fysiske tjenester er midlertidig stengt, men det digitale biblioteket er alltid åpent. Her finner du informasjon om blant annet utvidet tilgang hos Nasjonalbiblioteket, og hvor du finner brukernavn og passord til flere databaser.

Bibliotekets elektroniske samling er tilgjengelig for studenter og ansatte hjemmefra. Brukernavn og passord til blant annet databasene Ebsco, Atekst og Idunn ligger på Canvas. I Canvas finner du bibliotekets side under emner.

Nasjonalbiblioteket

Er du ute etter norske bøker, bruk Nasjonalbibliotekets tjeneste, Nettbiblioteket. Her er alle bøker utgitt i Norge før år 2000 blitt gjort allment tilgjengelig. De nyere bøkene vil være grået ut, men det er mulig å få tilgang ved å følge disse oppskriftene: 

 

 

Etter innlogging vil tilgangen gjelde i åtte timer. Les mer på Nasjonalbibliotekets hjemmesider

 

Merk: NB jobber kontinuerlig med å digitalisere bøker. En god del pensumlitteratur vil allerede være tilgjengelig, men du vil nok ikke finne alt. Er det er bok du ikke finner, kan en løsning være å kjøpe boka digitalt (feks. via allvit.no som kan tilby tidsbestemt tilgang) eller fysisk fra en bokhandler.

Idunn

Idunn har valgt å gjøre alt innhold åpent tilgjengelig frem til bibliotekene åpner igjen. Det er altså ikke nødvendig å gå via spesiallenka i Canvas.

Ebsco

Vi har i hovedsak våre abonnement i Ebsco, hvor du finner e-bøker og artikler på engelsk. Fra 02.04 har studenter og ansatte utvidet tilgang til innhold fra Ebsco: fra ca 3000 tidsskrift i fulltekst, til over 8000. Denne tilgangen vil i første omgang vare ut semesteret. Vi abonnerer i tillegg på Ebsco-basen Communication and Mass Media Complete, denne tilgangen vil være fast.

 

Innlogging i Ebsco med FEIDE: klikk på lenka, velg NLA Høgskolen, og fyll inn ditt vanlige brukernavn og passord.

Alternativt kan du bruke innloggingsinformasjonen som ligger på bibliotekets sider på Canvas. 

 

 

Fjernlån av elektroniske artikler fra andre bibliotek kan for tiden være noe begrenset. Har du spørsmål, ta kontakt på biboslo@nla.no.