Siste nytt om Korona-situasjonen på NLA

NLA Høgskolen er stengt for ansatte og studenter, og det arbeides kontinuerlig med gode løsninger for at studentene skal kunne studere hjemmefra og ta eksamen.

Saken er oppdatert 17.03.20 kl. 15.00.

NLA har satt beredskapsledelse og jobber fortløpende med å følge situasjonen nøye og sette i verk tiltak for å ivareta helse og sikkerhet for både studenter og ansatte.

12. mars innførte regjeringen strengere tiltak for å hindre spredning av koronasmitte. Helsedirektoratet vedtok stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Ansatte og studenter på NLA Høgskolen ble dermed bedt om å ta med eiendeler for å kunne arbeide og studere hjemme.  

Biblioteket og lesesal er også stengt.

Studenter i utlandet

Arbeidet med å få alle studenter som er i utlandet hjem, har høy prioritet i beredsskapsgruppen. Mange av dem er allerede kommet tilbake og noen kommer i løpet av de neste dagene. Hvordan situasjonen er for de ulike gruppene på reise, kan du lese mer om i saken: Høy prioritet med å få alle studenter hjem

Der finner du også informasjonstelefon for ytterligere spørsmål.

Praksis og eksamen

Mange studenter har opplevd å måtte avbryte praksisperioden nå. Praksis kan etter avdelingsleders vedtak erstattes med andre krav dersom dette er forsvarlig ut fra å oppfylle studieplanens krav til læringsutbytte. Der det ikke er mulig, kommer vi tilbake med ny informasjon. For lærerutdanning som er rammeplanstyrt ventes snarlig avklaring fra Kunnskapsdepartementet om hvordan bortfall av praksisperiode løses. Studentene får mer informasjon om dette i Canvas.

NLA arbeider også med å finne gode løsninger for eksamen.

Reiser

NLA avlyser alle tjenestereiser i både inn- og utland.