Nye nasjonale innstramminger

Byrådet i Oslo ber befolkningen begrense sosial kontakt til et minimum i tiden fremover.

Digital undervisning i Oslo

Føringer fra Oslo kommune er blant annet anbefaling om digital undervisning og arbeid hjemmefra i den grad det er mulig. Det anbefales også at antall nærkontakter i løpet av en uke ikke bør overstige mer enn ti kontakter. Det betyr at all undervisning i Oslo blir digital fra torsdag morgen, 29. oktober. Når det gjelder undervisning knyttet til musikk vil undervisning som er egnet til det, bli digital. Resterende undervisning blir gjennomført fysisk, tilrettelagt med smitteverntiltak. Føringene gjelder i første omgang fire uker frem i tid. Les hele pressemeldingen fra Oslo kommune her.

Nye tiltak i Oslo

- Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
- Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.
- Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
- Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Fortsatt fysisk undervisning i Bergen 

Undervisning i Bergen gjennomføres som planlagt, med fysisk undervisning som tilrettelegges for digital streaming/opptak, og også digital undervisning. Her kan du lese Bergen kommunes lokale tiltak. Føringene gjelder i første omgang fire uker frem i tid.

Noen nye tiltak i lokal forskrift i Bergen

- Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.
- Forbud mot mer enn 50 deltakere på offentlige arrangement uten fast sitteplass.
- Påbud om munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. 

Studiested Kristiansand

I Kristiansand er situasjonen uendret og undervisningen gjennomføres som planlagt. 

Regjerings pressekonferanse

Også Regjeringen hadde pressekonferanse mandag, og statsminister Erna Solberg formidlet at dersom alle gjøre et kraftak nå, så er det større sjanse for å få en normal julefeiring med storfamilien. Alle tiltakene som Regjeringen kom med vil vare frem til tidlig i desember. Her kan du se hele Regjeringens pressekonferanse.