Samtaletilbud for studenter

I vanskelige perioder er det godt å ha noen å snakke med. På NLA er det mange som er opptatt av hvordan du som student har det, og som kan møte deg enten utfordringene dine er store eller små.

Det er flere studenter opplever studiehverdagen som utfordrende, mye på grunn av koronasituasjonen. Økt digitalisering kan lett bety færre treff med medstudenter, som igjen kan føre til økt ensomhet for mange. Koronaviruset har ført til at over halvparten av norske studenter føler seg isolert, skrev NRK Troms og Finnmark 1. oktober. Også ‘bry deg’-undersøkelsen som ble kjent i mai, viser at koronapandemien har påvirket unge mennesker negativt. 

For noen studenter kan eksamen være krevende, andre sliter med nære relasjoner. Vi vet også at noen studenter bærer med seg vanskelige erfaringer fra barndoms- og ungdomsår, med traumer og krenkelser. For noen vil endringer i livssituasjonen også medføre endringer i tro og livssyn. Eksistensielle og åndelige spørsmål kan få ny relevans.

Nyttig å ha en samtalepartner

Det viser seg at det ofte kan være nyttig å ha en samtalepartner når vanskeligheter oppstår. Det å få hjelp til å sortere tanker, sette ord på utfordringer og gjøre tiltak som kan bety en viktig forskjell.

På NLA er det et samtaleteam som tilbyr samtaler med studentene, og på grunn av økt digital undervisning og mindre tilstedeværelse på studiested, tilbyr samtaletjenesten nå også digitale samtaler. Teamet har noe ulik bakgrunn og studentene kan kontakte hvem de selv ønsker, uavhengig av studiested. Det er opp til den enkelte student hva han eller hun ønsker å snakke om av små eller store hendelser. Er det behov for oppfølging utover det NLA selv kan tilby, henviser høgskolen studentene videre til kompetente samarbeidspartnere og helsetjenesten.

Studentene kan ta kontakt via e-post eller telefon for å lage avtaler. Samtalene kan foregå over telefon, Zoom eller fysisk der det er mulig. Alle i samtale- og veiledningstjenesten har selvsagt taushetsplikt.

Samtale- og veiledningsteamet

Her ser du teamet som tilbyr samtale og veiledning til studentene ved NLA.


Petter A. Ekerhovd-Ottersen, studentprest Bergen og Inger Elisabeth Salvesen, rådgiver i sjelesorg og samtaletjenesten Bergen.


Olga Kvistein, veileder i samtaletilbudet og studieveileder i Kristiansand. NLA samarbeider også med Fermate Agder som kan kontaktes.

eirsol
Eirik Soldal, studentpastor Oslo. NLA samarbeider også med Fermate Oslo som kan kontaktes.