Dataspill og Disney på Forskningstorget

På Forskningstorget i Kristiansand i morgen, kan du prøve deg på dataspill, quiz og duett med Elsa fra Frost på NLA Høgskolens stand.

— Vi håper å treffe mange barnefamilier på Torvet i Kristiansand i morgen, sier Carol Azungi Dralega, førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen i Kristiansand.

Som en del av Forskningsdagene 2020 deltar NLA Høgskolen på Forskningstorget sammen med forskere fra UiA og Ansgar Høgskole. Forskningsdagene er en årlig nasjonal festival der forskning formidles i praksis, på en litt annen arena enn vanlig.

— Vi ønsker jo å nå ut til målgruppen med vår forskning, og da er dette en veldig flott arena å gjøre det på. Vi prøver å engasjere barn og foreldre i ulike aktiviteter for å vise konkret hva vi forsker på og resultatene av dette, sier Dralega.

Forsker for å gjøre en forskjell

Både hun og kollega Margunn Serigstad Dahle, som er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, forsker på barn og mediebruk. Dralega har blant annet ledet et stort forskningsprosjekt om ungdom og dataspill, og da spesielt om dataspillregulering i innvandrerfamilier.
— Forskning belyser og gir ny innsikt. Vår forskning er relevant for de aller fleste familier i Norge i dag. Flere og flere barn spiller, og det kan fort gå ut over familielivet, skolearbeid og fritidsaktiviteter, og foreldre flest sliter med å håndtere dette. Vår forskning har resultert i brukervennlige råd og tips fra familiene selv, og det er formidlet på flere språk, og i ulike format, slik at det skal bli lettere tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor godt de behersker norsk språk, sier Dralega.

Serigstad Dahle på sin side har et hovedfokus på Disney og andre sentrale mediefortellingers rolle inn mot barns danning, sosialisering og livstolkning, ref. podcastene Disney+ underholder og underviser og Verdier og tro i Disney. For tiden leder hun også et forskningsprosjekt knyttet til kartlegging av foreldres behov for råd, veiledning og kunnskap i forhold til barns skjermbruk: Skjermet barndom? Første del rettet seg mot grunnskolen, mens det nå er ute spørreskjema på ti ulike språk til foreldre til nærmere 14 000 barnehagebarn i alderen 4 – 6 år. Rapport fra disse funnene lanseres i november.
— Vi forsker på disse temaene for å gjøre en forskjell, og for å kunne være til hjelp både for foreldre og barn, understreker Serigstad Dahle. Nå gleder vi oss til forskningsdagen, som gir mulighet til å ta barn og foreldre med inn i vår forskning, og å vise helt konkret hvor relevant den er for dem i deres hverdag, understreker hun.

Korona-restriksjoner

– Vi håper så mange som mulig tar turen innom Øvre Torv i Kristiansand denne lørdagen. Der får de en fin opplevelse – og lærer kanskje en liten ting eller to også, sier Jan Arve Olsen, prosjektleder for Forskningsdagene. Til uia.no sier han at man har telt på knappene på om en i det hele tatt skulle ha et forskningstorg i år. I de andre store byene i Norge er de tilsvarende forskningstorgene avlyst med bakgrunn i korona-pandemien.
– Smittesituasjonen i Kristiansand er imidlertid bedre enn i andre store byer. Derfor har vi valgt å ha det i år her hos oss, som vi har gjort i over 20 år nå, sier han, og legger til at det er noen færre boder enn tidligere, nettopp for å ivareta smittevernet på en god måte.