Innstilling fra NOKUT

Sakkyndig komite mener NLA Høgskolen ikke oppfyller alle krav som akkreditert høgskole.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har i dag oversendt sakkyndige komite sin innstiling av institusjonsakkrediteringen og det systematiske kvalitetsarbeidet til NLA Høgskolen. Innstillingen viser at den sakkyndige komiteen mener NLA ikke tilfredsstiller alle krav til akkreditering som høgskole, og de finner også noen mangler i kvalitetsarbeidet til høgskolen. 

— Nå må vi bruke tiden fremover til å lese og vurdere alle sider ved innstillingene fra komiteen, sier rektor Sigbjørn Sødal.

— Vi registrerer at det er høgskolens verdigrunnlag og den akademiske friheten som er i brennpunktet. Sødal viser til at NLA i første omgang har en frist til 17. september med å levere en offentlig uttalelse til innstillingene. Denne uttalelsen vil legges fram for styret i NOKUT sammen med innstillingene fra den sakkyndige komiteen når saken skal behandles av NOKUT-styret i oktober. 

— Prosessen er altså ikke avsluttet. Komiteen foreslår en frist på inntil to år på å rette opp de forholdene som det er påpekt at vi må arbeide videre med. For NLA Høgskolen er det ikke et aktuelt alternativ å miste akkrediteringen, avslutter rektor Sødal.

Hva betyr dette for studentene?

En revisjon av institusjonsakkrediteringen berører ikke studietilbud som høgskolen allerede har opprettet. Alle studier vil fortsette som normalt, og dagens NLA-studenter trenger ikke bekymre seg for at tilsynsprosessen vil få noen betydning for studieløpet deres.

Revidering av institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeidet
NOKUT har gjennomført en revidering av NLAs akkreditering som høgskole, samt et ordinært tilsyn med høgskolens kvalitetsarbeid. NLA Høgskolen leverte høsten 2020 dokumentasjon til NOKUT, og en sakkyndig komite har gått gjennom dokumentasjonen og også gjennomført et digitalt institusjonsbesøk.

Hva betyr akkreditering?

Å være akkreditert innebærer i denne sammenheng først og fremst at en utdanningsinstitusjon har fullmakt til selv å opprette studietilbud på bachelornivå for alle fagområder.