Koronainformasjon: Nye nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak, hvor det vektlegges at studentene skal få gjennomført undervisning og få avlagt eksamen. Les hva tiltakene får å si for deg som student ved NLA.

De nye nasjonale påbudene og anbefalingene trer i kraft klokken 24 natt til torsdag 9. desember og varer i fire uker. Regjeringen har lagt ut en egen informasjon om eksamen ved universitet og høyskoler, som vektlegger at studentene skal på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene.

Nå er det meste av undervisningen så godt som over dette semesteret, så innstrammingene får mindre konsekvenser ved NLA. Det arbeides med å forberede for mer digital undervisning fra semesterstart i januar, og det vil komme mer informasjon om dette.

- Undervisning og eksamen fullføres i henhold til det som er planlagt ut semesteret. Fysisk eksamen på studiested gjennomføres med minst en meters avstand og forsvarlig smittevern.  

- Fagmiljøene vil forberede semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre grupper der det er mulig. Studenter som er avhengig av å gjennomføre ferdighetstrening, vil bli prioritert for fysisk undervisning. 

- Det skal benyttes munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.  

- Enmetersregelen gjeninnføres på alle studiesteder med merking i fellesområder. 

- Det blir karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, som utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter.  

- Huske å melde fra om smitte på dette skjemaet.