Støtte til økonomistudier: ‑Skal bidra til økt entreprenørskap på Sørlandet

NLA Høgskolen har fått fire millioner i støtte fra Sørlandets kompetansefond til oppstart av bachelorstudier i økonomifag ved NLA Kristiansand fra førstkommende høst.

I dag tilbys studiene ved NLA Hauge School of Management i Oslo, og målet er å gi et tilsvarende studietilbud i Kristiansand fra høsten 2021 med å bygge opp et tilhørende lokalt, økonomisk-administrativt fagmiljø. NLA har tidligere i år mottatt nesten fire millioner i støtte fra Sparebanken Sør, og totalt nærmere åtte millioner i støtte til etableringen på Agder. Sammen med en tilsvarende stor egenfinansiering fra NLA, gir disse støttemidlene et tilstrekkelig grunnlag til å dekke de forventede oppstartkostnadene, forteller rektor Sigbjørn Sødal ved NLA.

_DSC4149.jpgTILSTREKKELIG GRUNNLAG FOR OPPSTART: Rektor Sigbjørn Sødal.

Årets utlysning fra Sørlandets kompetansefond dreide seg om en videreføring av blant annet satsningene på entreprenørskap og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse. Samfunnsoppdraget til kompetansefondet er å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, og styret vedtok fredag 12. februar bevilgninger på totalt 32 millioner kroner. NLA mottar nå fire millioner kroner fordelt over tre år.

— Kompetansefondet synes det er svært positivt at regionen kan få flere tilbud til økonomistudenter, uttrykker Peter Klemsdal, administrerende direktør i Sørlandets kompetansefond.

Styrket næringsliv på Agder

Studiene vil bidra til kompetanseutvikling i regionen, med økonomistudier som kan styrke næringslivet gjennom kompetanse til utdannede kandidater. Dette kan igjen bidra til vekst og nyskaping og gi flere arbeidsplasser og bedre levekår på Agder, og en bachelor i økonomi og administrasjon vil gi studentene en bred utdanning med karrieremuligheter innenfor både privat næringsliv og offentlig forvaltning, sier rektor.

Sødal er svært tilfreds med den store tildelingen fra Sørlandet kompetansefond. Direkte medfører satsingen flere studenter og større akademisk virksomhet ved NLA i Kristiansand. Det handler om kompetanseutvikling i form av studier på høyskole-/universitetsnivå, der målgruppen i hovedsak er unge mennesker som starter studier etter videregående skole, sier Sødal.

Attraktiv for NLA

Særpreget knyttet til innovasjon og entreprenørskap, samt tilknytningen til lokalt næringsliv for praksismuligheter og læring, vil være attraktivt for landsdelen. Agder er et av fylkene med høyest andel nye etablering av bedrifter målt etter innbyggertall. I tillegg har fylket en høy andel små bedrifter med 1-10 ansatte, noe som indikerer et sunt miljø for entreprenørskap.

Samlet satsing for NLA

Studiene utgjør en samlet satsing som også er i tråd med NLA Høgskolens strategi for perioden 2021-2025, ved en prioritering av at studier og fagmiljøer ved høgskolen skal utvides ved at eksisterende studier tilbys på flere studiesteder.