Raus gave til nye økonomistudier på NLA

NLA Høgskolen har fått nesten fire millioner i støtte fra Sparebanken Sør til oppstart av bachelorstudium i økonomifag ved NLA Kristiansand førstkommende høst.

I dag tilbys studiene ved NLA Hauge School of Management i Oslo, og målet er å gi et tilsvarende studietilbud i Kristiansand fra høsten 2021 og å bygge opp et tilhørende lokalt, økonomisk-administrativt fagmiljø.

Vekst og utvikling for regionen

Direktør for konsernstab i Sparebank Sør, Rolf H. Søraker, forteller at sparebanken er opptatt av vekst og utvikling i landsdelen og i den sammenheng er kompetanseutvikling viktig.

— Studiemiljøet i landsdelen er blitt fattigere etter at BI la ned sine studier og vi ser positivt på at NLA Høgskolen utvider sitt studietilbud og supplerer de eksisterende studiene på UIA, sier direktøren. Han legger til at banken har tro på at de nye studietilbudene vil bygge opp kompetanse som kan bidra til vekst og nyskaping og dermed gi flere arbeidsplasser og bedre levekår i landsdelen.

— Bankens styre har derfor bevilget en gave på 3,75 mill kroner til studieetableringen, som skal fordeles over de tre første oppstartsårene, opplyser Søraker. 

rolf-h-soraker.jpg
VIKTIG VEKST OG NYSKAPNING: Rolf H. Søraker, direktør for Konsernstab i Sparebanken Sør. Foto: Sparebanken Sør.

Fornøyd rektor

Rektor Sigbjørn Sødal er svært fornøyd med den rause gaven fra sparebanken, som blir et viktig bidrag i oppstartsfinansieringen til studiene og oppbyggingen av et økonomisk-administrativt fagmiljø i Kristiansand. 

— Direkte medfører dette også flere studenter og større akademisk virksomhet ved NLA i Kristiansand. Det handler om kompetanseutvikling i form av studier på høyskole-/universitetsnivå, der målgruppen i hovedsak er unge mennesker som starter studier etter videregående skole, sier Sødal.


EN ATTRAKTIV REGION: Rektor Sigbjørn Sødal.

Særpreget knyttet til innovasjon og entreprenørskap, samt tilknytningen til lokalt næringsliv for praksismuligheter og læring, vil være attraktivt for landsdelen. Agder er et av fylkene med høyest andel nye etablering av bedrifter målt etter innbyggertall. I tillegg har fylket en høy andel små bedrifter med 1-10 ansatte, noe som indikerer et sunt miljø for entreprenørskap.

— Dette gjør regionen attraktiv for NLA, samtidig som studentene kan være attraktive for det lokale næringslivet, mener rektor Sødal.

Studietilbud med vekt på etikk og entreprenørskap

NLA Hauge School of Management ble etablert på NLA i Oslo i 2013, og er inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, som det også feirer 250 års jubileum i år. De haugianske virksomhetene hadde særlig evne til å kombinere lønnsomhet og samfunnsengasjement gjennom nyetablering av bedrifter som løftet mennesker ut av fattigdom. Studieprogrammene som tilbys, viderefører tradisjonen ved å vektlegge etikk og entreprenørskap. Her kan du lese mer om studiene i innovasjon og ledelse og økonomi og adminstrasjon.

Alle studenter får tildelt en egen mentor med lang ledererfaring fra næringsliv eller organisasjonsliv. I tillegg inneholder utdanningen praksisfag i bedrifter og organisasjoner. Videre preges den av ønsket om å utdanne ledere som etablerer selskaper og organisasjoner med flere og høyere mål enn status og profitt.