NLA har fått godkjent mastersøknad i musikk

NLA har fått tilsagn fra NOKUT om akkreditering av masterstudie i musikk.

Studiet er en fortsettelse av bachelor i utøvende rytmisk musikk og en utøvende master hvor studentene får arbeide med egne kunstneriske prosjekter gjennom hele studiet. Det vil være mulig å søke som enkeltstudent og som band/ensembler.

Godkjenningen er gitt med forbehold om ansettelse av en professor II i fagområdet kunstnerisk utviklingsarbeid.