Samarbeider om utviklingen av fremtidens skole og barnehage

Skoler og barnehager skal i større grad få forme utdanningene og ruste studentene enda bedre for arbeidslivet. Nå etterlyses det flere samarbeidsbarnehager og -skoler.

I dokumentet «Lærerutdanning 2025, nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» fra Kunnskapsdepartementet, går det frem at alle lærerutdanningsinstitusjoner i Norge skal etablere gjensidig utviklende samarbeid med praksisfeltet. I 2019 etablerte NLA Høgskolen samarbeid med Loddefjord skole og Blåklokka barnehage i Bergen, som de første samarbeidsinstitusjonene. Nå ønsker NLA å utvide samarbeidet med flere skoler og barnehager i Bergensområdet som har interesse for samarbeid om forskning og studentpraksis.

Kompetanseutvikling

– Samarbeidet er en ny måte å tenke skole- og kompetanseutvikling på, sier høgskolelektor i pedagogikk ved NLA og en av prosjektlederne, Robert Flatås.

– Som lærerutdanningsskole eller -barnehage vil disse i stor grad være med på å påvirke hvordan grunnskole- og barnehagelærerutdanningen kan se ut i framtiden, understreker han.

Et av målene med samarbeidet er at studentene skal oppleve en tettere forbindelse mellom det de lærer på høgskolen, og det de lærer i praksis.
– Å være lærerutdanningsskole, innebærer tettere samarbeid mellom skole og NLA, og et felles ansvar for å utdanne gode grunnskolelærere, sier førstelektor Linnea K. Jermstad, som også er prosjektleder for samarbeidsprosjektet. Det samme gjelder for barnehagene.

– Vi ønsker felles forsknings- og utviklingsprosjekter der vi forsker sammen. I tillegg tilbyr vi studiepoenggivende utdanning i pedagogisk veiledning til ansatte på skolene for å styrke disse, understreker hun.

Gjensidig utbytte

Et viktig kriterium for samarbeidet er at det er et likeverdig partnerskap hvor begge parter bidrar til kompetanseheving for hverandre. NLA Høgskolen vil blant annet bidra med kurs og utviklingsarbeid i skolen og barnehagen, for eksempel ved å utfordre dem på refleksjonsspørsmål, matematikk, norskspråklige ferdigheter, digital kompetanse, mangfold og inkludering og bærekraft.

– Vi er i gang med flere spennende prosjekter i samarbeid med lærerutdanningsbarnehagen Blåklokka, sier Jermstad.

– I samarbeidet med Blåklokka har det dukket opp nye prosjekter mellom barnehagen og NLA. Ett av disse prosjektene er å lage avis. Her får barna utforske bokstaver og ord, digitale verktøy og ulike formidlingsformer. Barnas medvirkning er sentralt, og de har derfor selv valgt tema som de følger over tid. De lager rett og slett en avis hvor de både skriver, tegner og tar bilder. Erfaringene fra dette prosjektet skal tas med tilbake i barnehagelærerutdanningen og stimulere til nytenkning, understreker Jermstad.

Les mer om kriteriene for å søke om å bli samarbeidsskole eller samarbeidsbarnehage.

Fristen for å søke om å bli samarbeidsskole eller -barnehage er 21. mai.