Alle puster. Alle deler vi luften rundt oss, inni oss.

Hva er pustens form? Hvordan kan det usynlige felleskapet vi deler gjennom luften bli synlig?

Dette er hovedspørsmålene kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger har jobbet med de fire siste årene. Kunstnerduoen består av Ruth Hol Mjanger, førstelektor i drama ved NLA Høgskolen, og Maria Almås Frantzen som er selvstendig kunstner.

Stillbilde Låne pust Maria og Ruth.jpgKUNSTNERDUO FRANTZEN&MJANGER; Maria Almås Frantzen og Ruth Hol Mjanger.

Publikum spiller en viktig rolle som samskapere i Frantzsen&Mjangers kunstneriske praksis, og dette er en utfordring når hovedregelen det siste året har vært å holde avstand og ikke omgås andre mennesker. Grunnideen til verket kom i arbeidet med undervisning om samtidskunst i KRLE-undervisningen ved NLA våren 2020, da studentene fikk levert et performancesett på døren til bruk i den digitale undervisningen. Videreutviklingen har skjedd gjennom året, og i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek er det nå mulig å involvere publikum i performanceverket uten at kunstnerne selv er tilstede. Biblioteket låner ut 24 performance-sett som hver inneholder ’Avtrykk av pust’, som er laget av glass, sammen med audioguider som veileder publikum til å utføre sin performance til selvvalgt tid og sted.

— Ved å forske gjennom kunsten, slik vi gjør i 'Låne pust', lager vi en mulighet for lånere ved biblioteket å undersøke eksistensielle spørsmål på en sanselig og estetisk måte, forteller Mjanger.

Kristi Guldberg ved Bergen Offentlige biblitoek forteller at for mange kan kunst oppleves som noe fremmed og utilgjengelig. Når kunst kan lånes på lik linje med annet materiale på biblioteket, gjøres opplevelsen nær og personlig. Vi tror det vil oppleves som mindre skummelt å utforske et performativt verk i eget hjem.

— Pilotprosjektet demokratiserer slik kunstformidlingen og kulturopplevelser gjennom tillit, tilgjengelighet og samskaping, forklarer Guldberg.

Prosjektet vil gå over ett år og er støttet av KORO – Kunst i offentlig rom og NLA Høgskolen.

Her kan du lese mer om lanseringen.