Barnehagelærerstudentene øver kreativiteten

Det siste året har vært utfordrende for studentene. Mye digital undervisning, håp om åpning av campus og stadige nedstenginger går på tålmodigheten løs. Men kanskje også utfordrer evnen til å være kreativ og omstillingsdyktig.

Børge Lothe er barnehagelærerstudent på NLA Høgskolen og var i vinter klar for å gjennomføre et av mange gruppearbeid med medstudenter. Men fordi det kom nok en nedstenging måtte de på kort varsel gjøre om planene og sette sammen en heldigital gjennomføring av oppgaven.

Måtte tenke nytt

Oppgaven var en praktisk oppgave om kulturmøter der studentene skulle presentere et land for en barnehagegruppe. Studentene hadde satt av tid til å være på skolen sammen, men måtte raskt finne en annen løsning.

-Vi snakket om mye forskjellig og var usikre på om vi i gruppen i det hele tatt kunne møtes. Vi vurderte å lage video gjennom Zoom, men så kom jeg på at det finnes et verktøy som heter Creaza der man kan lage tegnefilm. Min samboer som studerer IKT på NLA har brukt det, forteller Lothe.

Tegnefilm om Russland

Lothe kontaktet firmaet, fikk en testperiode på programmet og de gikk i gang med å lage film om Russland tilpasset de eldste barna i barnehagen.

- Alle var tilpasningsdyktige og bruk av Creaza var en fin måte å jobbe med oppgaven på. Programmet var veldig enkelt å bruke og det gjorde at alle kunne være med og være kreative. Så IT-ferdighetene våre økte og vi så nye muligheter for å lage tilpasset opplegg for barnehagebarn, sier han.

Resultatet ble en tegnefilm der vi møter to barn som er på tur i Russland og vi lærer litt om landet, noen russiske ord og typiske kjennetegn ved russisk kultur. Lothe forteller at en kan bruke denne pedagogiske fremgangsmåten for å inkludere barn i barnehagegruppen som kommer fra et annet land.

Hva må man tenke på når man skal formidle kunnskap til den aldersgruppen dere valgte?

-De eldste barna i barnehagen kan utfordres mer med nye ord, kunnskap og har glede av å bli vist noe nytt, som for eksempel en annen kultur de gjerne ikke kjenner fra før, svarer Lothe.

Bruk av estiske fag i barnehagelærerutdanningen

I studiet arbeider studentene med ulike kunstpedagogiske prosesser. Denne studentoppgaven heter Barn av verden, hvor to lærere fra musikk og drama legger til rette for en praktisk og skapende oppgave. Studentene arbeider i grupper der de tar utgangspunkt i land, fra ulike deler av verden. Her kan studentene skape en fiktiv reise, gjennom en fortelling der faktaopplysninger formidles på en kreativ og ny måte.

-Gjennom å bruke de estetiske fagene kan en bidra til å oppfylle kravet i Rammeplanen for barnehagen om mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet, som i denne oppgaven med fokus på kulturelt mangfold. Det kan være å formidle gjennom dramatisering, musikk og digitale fortellinger, sier høgskolelektor og phd.-kandidat Anette Sofie Bernsen som underviser barnehagelærerstudentene i Drama på NLA på Breistein.

Undervisningsformer som blir med etter pandemien

Studentene mister mye av å ikke kunne møtes fysisk, men Bernsen mener også at utfordringene i undervisningen det siste året ikke bare har vært negative. Hun selv har blitt inspirert til å se etter nye undervisningsmetoder.

-Jeg tenker det er flere av undervisningsformene vi har brukt under pandemien og tanker rundt dem, som vi kan ta med oss videre etter dette er over. Vi tvinges til å snu oss rundt å finne nye løsninger som faktisk fungerer og kan berike undervisningen, sier Bernsen.

Variasjon hjelper

Børge Lothe syns det har vært tungt med så lang tid med digital undervisning, men tror mange andre har det verre enn han.

-Det har gått fint med meg, men mange sitter alene på et rom i et kollektiv og studerer alene. Siden jeg er fra Bergen er det nok litt enklere for meg, sier han og oppfordrer høgskolen til å variere undervisningen.

-NLA vet jo at det er vanskelig, så det er jo bare å fortsette å prøve å gi variasjon, for det er ensformig når alt er på Zoom. Bare det å ha gruppearbeid, selv om det er digitalt, har gjort at det er blitt variasjon i motsetning til å bare sitte å høre en forelesning i Zoom, sier en tross alt fornøyd barnehagelærerstudent som gleder seg til neste praksisperiode i barnehage.