Bor det en grunnskolelærer i deg?

Husker du hvordan den læreren du møtte på skolen fikk betydning for deg? Læreryrket er et av de mest meningsfulle og viktige yrker du kan gå inn i, og du kan bety en stor forskjell for elevene du møter.

Hvorfor velge 1.–7. trinn?

Grunnskolelærerutdanning på 1.–7. trinn passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for elever, og du får mulighet til å undervise på grunnskolens barnetrinn. Skoleelever trenger lærere med ulik bakgrunn og historie, som kan skjønne elevenes ulike forutsetninger. De trenger lærere som husker hvordan det var å være skoleelev, og som forstår dem. Som barneskolelærer er din relasjon til elevene viktig. Du er både rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barns utvikling og læring. Ved NLA får du forelesere som tar dette på alvor og som vil forberede deg til en av verdens viktigste jobber. Utdanningen er femårig.

Hvorfor velge 5.–10. trinn?

Grunnskolelærerutdanning på 5.–10. trinn passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for elever, og du får mulighet til å undervise fra 5. trinn på barneskolen og i ungdomsskolen. Du er både rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barns utvikling og læring. Ved NLA får du forelesere som tar dette på alvor og som vil forberede deg til en av verdens viktigste jobber. Utdanningen er femårig.

Her kan du søke på grunnskolelærerutdanningen.

Sletting av studielån

Det er et stort behov for lærere i grunnskolen! Velger du grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. vil du får slettet omtrent 51 000 kroner av studielånet. Siden det er større behov for grunnskolelærere på barnetrinnet enn ungdomsskoletrinnet, får du slettet omtrent 106 000 kroner om du velger 1.–7. trinn. Forutsetningen for å få slettet studielånet er at du fullfører utdanningen på normert tid, som vil si fem år.

Dersom du velger å arbeide som lærer i Nord-Norge etter fullført utdanning for 1. –7. trinn, får du slettet ytterligere 55 000 kroner. Her er det ingen krav til at du må ha fullført utdanningen på normert tid.

Les mer om ordningen hos Lånekassen.

Dra på utveksling!

Grip sjansen til å oppleve verden samtidig som du er student! Som utvekslingsstudent får du en internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Du kan reise på utveksling i 3. og 7. semestre. Les mer om internasjonalisering ved NLA.

Hvorfor praksis i utdanningen er viktig