Eksamen våren 2022

Her finner du informasjon om hvordan eksamen vil bli gjennomført våren 2022.

Muntlig eksamen gjennomføres i hovedsak digitalt på Zoom. Det kan komme noen unntak, og da vil studentene som blir berørt av dette bli informert i Canvas.

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital skoleeksamen, som gjennomføres hjemme på samme tidspunkt og med samme varighet som en ordinær eksamen. Studentene kan da gjennomføre eksamen hvor de ønsker, og med det utstyret de selv ønsker å benytte. Det betyr at det ikke stilles krav til at eksamen skal foregå uten hjelpemidler, og eksamensoppgavene vil bli tilpasset til dette. Også her kan det komme noen unntak, og studentene vil i så fall bli informert om dette i Canvas.

Praktisk eksamen vil bli gjennomført på studiested, innenfor rammene av gjeldende smittevernregler. Gjeldende regler vil studentene bli informert om på Canvas to uker før eksamen. I tillegg vil studenter som ikke kan møte opp på campus på grunn av pandemisituasjonen bli informert om hvordan de kan gjennomføre eksamen.

Her kan du lese vedtaket om avsluttende vurdering for 2022.

Det kan fortsatt komme endringer, og av den grunn er det viktig at studenter følger godt med i Canvas for sitt fag.