Ønsker du kompetanse for en multikulturell og multireligiøs skole?

NLA Høgskolen tilbyr årsstudium i KRLE som er tilpasset din hverdag: Du kan studere på nett, heltid eller deltid.

Årsstudium i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) gir deg en omfattende og dyptgående forståelse av religion, livssyn og etikk. Gjennom studiet vil du utforske de store verdensreligionene, samt få innsikt i nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Vår spesielle oppmerksomhet mot kristendommen, som har en betydningsfull rolle i norsk historie og samfunnsliv, gir deg også en grundig forståelse av vår kulturarv. Du vil også bli kjent med det mangfoldet av livssyn som preger dagens Norge.

I tillegg til å utforske religionenes innhold og historie, vil du få muligheten til å drøfte spørsmål knyttet til livssyn og etikk. Dette inkluderer refleksjon over etiske grunnlagsspørsmål som er relevante i dagens samfunn.

Her kan du lese mer om studiet.