Utforskning av det norske arbeidet med evnerike barn

Nylig hadde forskergruppen Barn med stort læringspotensial besøk av professor Valerie Margrain, fra Karlstad universitet.

Bilde: Deler av forskergruppen, inkludert Margrain og Clark, var samlet på campus Oslo i forrige uke. Fra venstre: Linnéa Jermstad (NLA) Gunnvi Sæle Jokstad (NLA), Johannes Kleppe (NLA), Ella Cosmovici Idsøe (professor ved UiO og leder at det norske nettverket for evnerike barn), John Cribbs Clark og Valeria Margrain.

Nylig hadde forskergruppen Barn med stort læringspotensial besøk av professor Valerie Margrain, fra Karlstad universitet. Margrain er leder av det nordiske nettverket Nordic Network for Gifted education (NNGE), og besøket er en gjenvisitt etter forskergruppens Erasmus+ utveksling i mars i år. Margrain hadde med seg gjesteprofessor John Cribbs Clark fra Deakin University, som er spesialist innenfor samme fagområde som hun.

Målet med besøket var å presentere den norske konteksten for Margrain og Clark, som inkluderte talentsentre, skoler og høyere utdanning og forskning, for å drøfte ulike muligheter for et mer inngående engasjement i arbeidet med evnerike barn i skoler og barnehager.

Forskergruppen ved NLA, som ledes av Gunnvi Sæle Jokstad (dosent), har som mål  å arbeide frem noen emner som kan tilbys eksternt og digitalt, også har de oppmerksomhet på hvordan de kan forsterke de mulighetene som allerede finnes. 

Her kan du lytte til Margrains erfaringer fra besøket.