Canvas

Canvas er læringsplattformen på NLA. På denne siden finner du ressurser til pedagogisk bruk av Canvas og tips til hvor du kan lære mer.

gir faglærere mulighet til å legge ut arbeidskrav og oppgaver, frister og meldinger til studentene. Men Canvas kan også være et utvidet læringsrom der  læringsaktivteter mellom forelesning eller seminar kan ligge.

Du logger deg på Canvas via adressen nla.instructure.com


Canvas er læringsplattformen på NLA og navet i all nettundervisning. Alt undervisningsmateriale, medieinnhold, øvingsoppgaver, innlevering av arbeidskrav og diskusjoner foregår her. Ikke minst er det primærkilden for all informasjon til studentene. Beskjeder, planlagte videomøter og påminnelser.

Moduler

Vi anbefaler å bruke moduler i Canvas når du underviser på nett. Vi kan sammenligne bruk av moduler med å lage en læringssti for studentene, med nøye utvalgte etapper man må innom før man kommer i mål. Din jobb som lærer er gjerne å forklare og presentere det viktigste i emnet du underviser. Du bør ha tanke for når og hvordan stoffet presenteres, slik at studentene lærer mest mulig. Vi kan si at du designer for læring.

I Canvas kan du bruke Moduler til å sortere og strukturere gjennomføringen av et emnet. Modulene kan være naturlige skiller, f.eks. en modul pr tema, en modul for hver uke, eller en modul for alle lab-øvelsene som skal gjennomføres. Studentene liker at de kan starte øverst i en læringssti og jobber seg gjennom stoffet.

I tillegg til å strukturere innholdet for studentene gir det emnet en visuell inndeling som impliserer i hvilken rekkefølge læreren anbefaler å ta inn stoffet. Læreren kan også bruke sin kunnskap til å gi studentene øvingsoppgaver der man får terpe på teorien og kunnskapen som studeres.

I det fysiske klasserommet kan man lett rette opp i misforståelser og henvise til hvor ting ligger i Canvas. Det er ikke like lett når man underviser på nett all den tid man ikke har like mye kommunikasjon med studentene som det man har i campusundervisning. Med moduler skaper man en kronologisk rekkefølge på innholdet, jmf. analogien med læringsstien som merkes opp.


 

Hjelp og veiledning:

Hvis du trenger hjelp med Canvas, ta kontakt på IT-support

E-post: support@nla.no

Telefon: 55 53 69 99

Hver campus har også en superbruker som kan hjelpe deg med faglige problemstillinger.

Breistein:
Sandviken:
Gimlekollen:
Oslo:


Per Ivar Kjærgård

Morten Rasmussen

Hilde Myra

Inge Andreas
M. Jacobsen

Det er studieadministrasjonen som er systemeier for Canvas og ansvarlig for retningslinjer/prosedyrer. Ta kontakt med Ingunn Hauan Aagenæs ved spørsmål som omhandler Canvas på systemnivå.Flere ressurser:

Canvas har gode apper for mobil og nettbrett. 

Student-

appen

Lærer

 

iOS

Anroid

iOS

Android