Nettundervisning

Nettundervisning er et av satsningsområdene til NLA. For de som har fortsatt med noe virtuell undervisning finner du gode råd om hvordan du går fram for å holde nettundervisning på disse sidene.

For å drive nettundervisning er det i hovedsak tre verktøy/tjenester vi benytter oss av på NLA. 

CANVAS

Canvas er læringsplattformen vår, og selve navet i undervisningen. Alt undervisningsmateriale, medieinnhold, øvingsoppgaver, innlevering av arbeidskrav og diskusjoner foregår her. Ikke minst er det primærkilden for all informasjon til studentene. Beskjeder, planlagte videomøter og påminnelser. Les mer om Canvas her.

ZOOM

Zoom er et videokonferansesystem som fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. I Zoom kan du både holde direktesending av undervisning (synkron undervisning) og gjøre opptak (asynkron undervisning). Eksterne foredragsholdere kan enkelt bidra i undervisningen da alle videomøter får sin egen unike URL som kan deles. Les mer om Zoom her.

PANOPTO

For å lagre opptak, studentarbeid og annet medieinnhold har vi kjøpt inn et videolagringssystem som heter PanoptoDette er tett integrert med Canvas og lar deg skape innhold rett fra eget emne i Canvas. Du kan også gjenbruke det samme innholdet i ulike emner. Både lærere og studenter har tilgang til å lagre sine mediefiler (video, bilde, lyd). Les mer om Panopto her.

Nettpedagogikk

Undervisning på nett har andre rammebetingelser og utfordringer enn ordinær campusundervisning. En nettlærer må derfor tenke annerledes, helt fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

Les mer om nettpedagogikk, synkron undervisning, asynkron undervisning