Kaltura

Kaltura er et videolagringssystem som lar både lærere og studenter laste opp mediefiler (både lyd og video) slik at man kan bruke dem i Canvas. Enten til forelesningsformål (lærer) eller som innlevering på en oppgave (student).

Både lærere og studenter har tilgang til Kaltura. Hver bruker har et eget lagringsområde (Mine mediefiler) der man kan samle filene det er aktuelt å bruke i Canvas, på tvers av emner. Filmene kan entes spilles inn direkte inne i Canvas eller du kan laste opp en fil du har fra før. 

Mine mediefiler er tilgjengelig i alle emner du har tilgang til, men det er bare du som kan se filene som ligger her. Hvis du ønsker å gjøre en eller flere av filene tilgjengelig i et emne, gjør du videoen(e) tilgjengelig i Emnets mediefiler. Da kan alle som har tilgang til emnet se disse filmene. 

Flere veiledninger og filmer er tilgjengelig på nla.no/digital/kaltura