Panopto

Panopto er et videolagringssystem som lar både lærere og studenter laste opp mediefiler (både lyd og video) slik at man kan bruke dem i Canvas. Enten til forelesningsformål (lærer) eller som innlevering på en oppgave (student).

Både lærere og studenter har tilgang til Panopto. Hver bruker har et eget lagringsområde https://nla.cloud.panopto.eu/ der man kan samle filene det er aktuelt å bruke i Canvas, på tvers av emner. Filmene kan entes spilles inn direkte inne i Canvas, direkte i (den europeiske) skyen til panopto eller du kan laste opp en fil du har fra før. 

Panopto Video er tilgjengelig i alle emner du har tilgang til. Hvis du ønsker å gjøre en eller flere av filene tilgjengelig i et emne er det enkleste å sette den inn på en side i Canvas, eller merke filmen(e) som skal være tilgjengelig. Da kan alle som har tilgang til emnet se disse filmene. 

Flere veiledninger og filmer er tilgjengelig på nla.no/digital/panopto