Zoom

ZOOM

NLA har nylig kjøpt inn Zoom og alle som skal undervise på nett må starte med å lage en bruker på Zoom. Det er veldig enkelt. Følg trinnene i denne veiledningen: 
bit.ly/zoom-bruker

Du finner et eget nettkurs om Zoom i Canvas. Der du kan gjøre deg enda mer kjent med programmet: https://nla.instructure.com/courses/1638

 

NETTUNDERVISNING

Vi ser for oss to ulike scenario å drive undervisning på:

  1. du tar opptak av din undervisning og legger den ut i Canvas (Asynkron undervisning)
  2. du streamer forelesningen i sanntid fra egen PC (Synkron undervisning)

Begge deler er mulig å gjøre i Zoom. Det er også mulig å ta opp forelesningen du holder i sanntid. Merk da at du må være oppmerksom på hensynet til personvern og ikke ta med film av studentene dine. 

Filmen under viser deg:

  • Hvordan du rigger hjemmekontoret
  • Hvordan du tar i bruk kontoen du har laget (se veiledning her)
  • Hvordan du planlegger videomøter som du kan bruke til undervisning
  • Hvordan du kan legge til rette for studentaktiv undervisning i Zoom

Hver dag i uke 12 har du mulighet til å delta på webinar mellom 13-14.
Her er linken til videorommet: https://nla.zoom.us/j/516152216

Ytterligere veiledninger lages fortløpende. 
Følg med på denne siden og intranett for mer informasjon