Asynkron

Asynkron undervisning betyr undervisning som ligger tilgjengelig på nett for studentene men som ikke skjer direkte. Læreren legger oppgaver, videofilmer og andre ressurser tilgjengelig i læringsplattformen. Metoden gir høy fleksibilitet slik at studenten langt på vei kan bestemme selv når de vil studere, men det krever også mye mer disiplin og det er derfor en fordel med en klar struktur og god progresjon i studieløpet.