Prosjektleder og administrativ støttefunksjon Hauge School of Management

50% midlertidig stilling for vårsemesteret 2021.

Stillingen er knyttet til to bachelorprogram, ett i økonomi- og administrasjon og ett i innovasjon og ledelse, begge ved Hauge School of Management (HSM), NLA Høgskolen i Oslo. Vi har i dag ca. 200 studenter på disse to programmene.  

Vi er i ferd med å utvikle et dynamisk fagmiljø på det økonomisk- administrative området beliggende sentralt i Oslo. Fagseksjonen ved HSM samarbeider på ulike måter med andre økonomiske fagmiljøer, samt internt med andre fagmiljøer ved NLA Høgskolen.  

Stillingen er knyttet til administrative oppgaver i den vitenskapelige avdelingen Hauge School of Management, som er økonomiutdanningen ved NLA Høgskolen. Stillingen er administrativ og vil være en støttefunksjon på avdelingen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til å tilrettelegge for studentkontakt, koordinere arbeidet blant studieprogrammenes alumni, være prosjektleder for arrangementer som karrieredag, graduation, introduksjonsdager og andre ulike faglige samlinger, samt være en administrativ støtte for avdelingen, samt tilrettelegge for at studentene får nødvendig veiledning og praktisk hjelp til dette. Andre administrative oppgaver, knyttet til områder som økonomi og kvalitetsarbeid, kan også være aktuelle. Relevant erfaring vil tillegges stor vekt.

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 2-3 års relevant erfaring
 • Utdannelse: minimum Bachelor, helst innen økonomi og administrasjon
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

 • Jobber strukturert, effektivt og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • Et dynamisk og faglig spennende arbeidsmiljø med gode muligheter for utvikling
 • Gode muligheter for å tilrettelegge egen arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • NLA Høgskolen er Inkluderende arbeidslivsbedrift

Arbeidssted

NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo.

Tiltredelse

Snarest

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til?

 • Søknad 
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester (arbeid) 

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil faglig kompetanse, erfaring og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden. 

Søknadsfrist 1. mars.

Søknad sendes til HR-leder Elin Constanse Gilje på e-post: elin.gilje@nla.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:


Avdelingsleder ved Hauge School of Management, Truls Liland, epost: truls.liland@nla.no  mobil: 934 76 933.

 

Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har vi i de tre byene omkring 2700 studenter og 280 ansatte. NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.