- Norge trenger NLA

Landets eneste kristne lærerutdanning trengs mer enn noen gang. Hvis norske studenter skal rustes til arbeid og liv i et flerkulturelt samfunn, er det viktig at man er trygg på røttene sine, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i denne kronikken.

Det er avgjørende at vi anerkjenner den store betydningen kristendommen har hatt for utviklingen av det norske samfunnet. Det var først da kristenretten ble vedtatt på Moster i min hjemkommune Bømlo, at tanken om et ukrenkelig menneskeverd fikk gjenklang i Norge. Det var da Olav den hellige introduserte det kristne synet på mennesket, at et splittet, hedensk og lovløst ættesamfunn ble erstattet av et samlet, kristent Norge med statsmakt og lovregulering. Før Olav den helliges lover ble innført, kunne foreldre fritt sette sine uønskede barn ut i skogen for å dø. Det var lov å holde slaver og blodhevn var utbredt.

Etter Olav den helliges kristenrett, ble alt dette slutt. Tvangsekteskap og polygami ble også forbudt. Det som skjedde kan egentlig kalles en humanisering av samfunnet, der menneskeverdet ble den nye normen. Vi kan lese om at det ble bygd opp omsorg for syke og fattige. Det eldste kjente sykehuset i Norge, Trondhjem Hospital som ble opprettet for mer enn 700 år siden, var det kirken som stod i bresjen for. Det var også kirken som startet skoler i Norge, kort tid etter at landet ble kristnet.

Nå er mange av disse sentrale delene av norsk historie og den kristne kulturarven i ferd med å glemmes. Mange er ikke klar over hvilken rolle kristendommen har spilt for vårt samfunn, og mange er kanskje heller ikke klar over hvilken viktig rolle kristendommen og dens verdier fortsatt spiller. Dette kan få store og uønskede konsekvenser.

Jeg tror Norge nå er et vakrere, bedre og mer flerkulturelt samfunn enn noen gang. Men jeg tror ikke det at nye livssyn og kulturer skal leve side om side er uten utfordringer. Derfor mener jeg det er ekstra viktig at de som studerer og tar utdanning i Norge, lærer om hvilke røtter våre samfunn har. Hva er det som gjør at vi har fri om søndagen? Hvorfor er menneskeverdet en så viktig verdi for oss nordmenn? Hvorfor har troen på Gud så store konsekvenser for menneskers liv? Hvis vi skal fortsette å være et samfunn der innbyggerne lever i fredelig sameksistens, er denne kunnskapen og kompetansen avgjørende.

Jeg tror og mener oppriktig at det betyr en forskjell når en utdanningsinstitusjon som NLA tror at alle studentene som går der, er skapt i Guds bilde. Jeg tror ikke vi skal kimse av hvilken betydning det har for studentene selv, for de som underviser og forsker der – men ikke minst for resten av samfunnet som får god nytte av både kunnskapen og kompetansen fra NLA rundt neste sving.

NLA står igjen som den eneste kristne lærerutdanningen i Norge. Det står det respekt av, selv om jeg gjerne skulle ønsket meg flere lignende institusjoner. Det er imidlertid ikke til å komme bort fra at NLA har en unik posisjon i Norge. Der kunnskapen om kristen tro er jevnt fallende i befolkningen, bidrar høgskolen til kunnskap om trosdimensjonen i livene våre.

I KrF har vi lenge sett verdien av NLA. Derfor har det vært viktig for oss å kjempe for den kristne lærerutdanningen der. Det var derfor med stor glede i juni at vi fikk forhandlet inn penger til oppstart av kristen lærerutdanning også i Oslo – i tillegg til dagens campus i Bergen. Det var ikke bare stort for NLA som skole eller for kristenfolket i Norge, men et vedtak som vil ha stor betydning for hele vårt samfunn. Fremover blir det viktig for KrF å kjempe for at dette vedtaket følges opp med større bevilgninger og flere studieplasser. Jeg er også stolt over at KrF har fått på plass et krav om at religion, livssyn og etikk skal være en obligatorisk del av lærerutdanningen. Ikke bare er det viktig at vi som mennesker forstår at alle har et livssyn, enten man tror på Gud eller seg selv. Hva tror vi på, og hvorfor tror vi som vi gjør?

Hvis vi ser på NLA Høgskolen som helhet, ser vi at det ikke bare er lærere som går ut dørene her etter endt utdanning. Også journalister, teologer, ledere, økonomer, kulturvitere, pedagoger og kommunikasjonsfolk får sitt faglige påfyll gjennom solid undervisning ved NLA. Jeg tror ikke vi skal undervurdere den effekten det har på alle disse at utdanningen deres gis i et miljø der det kristne verdigrunnlaget ligger som et naturlig bakteppe.

 

Jeg tror ikke vi skal undervurdere den effekten det har på alle disse at utdanningen deres gis i et miljø der det kristne verdigrunnlaget ligger som et naturlig bakteppe.

Mens vi ved de offentlige utdanningsinstitusjonene ser at søkertallene til journalist- og lærerutdanningene går ned, er trenden stikk motsatt hos NLA Høgskolen. I det totale studietilbudet opplever dere en 16 prosents økning. Lærerutdanningen spesielt har 28 prosents økning. Det er fantastisk!

Jeg tror ikke denne økningen er tilfeldig, jeg tror det handler om at ungdom i dag ønsker å vite mer om sin egen bakgrunn og sitt eget verdigrunnlag. Ungdom i dag er ikke livssynsnøytrale slik Human Etisk Forbund tror, men tvert imot opptatt av retten til å være tydelige hvor de kommer fra i møte med en ny virkelighet.

 

 

Denne kronikken ble publisert i Servus Nr. 3, 2016