Gi en gave til utdanning med mening

Gi en gave som gjør en forskjell. Når du støtter NLA Høgskolen bidrar du til å gjøre en forskjell i samfunnet.

«Forutsetningene for at NLA Høgskolen skal få større betydning er kanskje bedre enn noen gang. I 2018, 50 år etter oppstarten, er det flere som vil studere ved NLA Høgskolen enn noen gang før. Bare de tre siste årene er antall søkere til høgskolen doblet. De nye studentene tilhører en idealistisk generasjon med stort samfunnsengasjement. Klarer vi å utruste og møte dem med kristne verdier og en levende tro, så gir det glede for NLA Høgskolen og håp for det norske samfunnet».
Erik Waaler, kronikk i Vårt Land 21. juni 2018.

I over 50 år har NLA Høgskolen vært et alternativ som privat kristen høgskole. Vi er avhengig av givere for å kunne drive arbeidet vårt og vi oppfordrer til fast givertjeneste med skattefradrag. Visste du at for gaver til forskning får du skattefradrag for opptil 10 prosent av din inntekt? Dette går ikke på bekostning av gaver som du kan gi til frivillige organisasjoner fordi gaver til forskning gir skattefradrag fra første krone.

Du kan gi en gave på Vipps: 20913 eller på kontonummer: 8220 02 88625.

Skattefradrag

For å få skattefradrag på gaven din, må du registrere fødselsnummer hos oss. Ta kontakt tlf. 55 54 07 00 eller e-post.