Kollekt til NLA Høgskolen

I over 50 år har NLA Høgskolen vært et alternativ som høgskole med et kristent verdigrunnlag. Vi er avhengig av gaver for å videreføre driften og videreutvikle utdanninger som svarer på behovene i et samfunn som er i stadig endring.

På NLA Høgskolen jobber vi hver dag for å utruste studentene våre til å bli ansvarlige mennesker som bruker sin kompetanse til det beste for seg selv, for andre og den verden vi er en del av.

Studenter i dag tilhører en idealistisk generasjon med stort samfunnsengasjement. Klarer vi å utruste og møte dem med kristne verdier og en levende tro, så gir det håp for fremtiden.
Hjelp oss i arbeidet – gi en gave for fremtiden. Til utdanning med mening.

Forslag til kunngjøring ved takkoffer til NLA Høgskolen:

Takkofferet i dag går til NLA Høgskolen. NLA utdanner lærere, barnehagelærere, prester og andre trosformidlere, journalister, økonomer og musikere. Skolen er i stadig vekst, og i år er nesten 3000 studenter fordelt på studiesteder i Bergen, Kristiansand og Oslo.
Som privat høgskole er NLA Høgskolen avhengig av økonomiske bidrag for å videreutvikle utdanninger som svarer på behovene i et samfunn i stadig endring. De ber om menighetens støtte for å fortsatt kunne utruste studentene til å bli ansvarlige mennesker som bruker sin kompetanse til det beste for seg selv, for andre og den verden vi er en del av.
Støtt NLA Høgskolen i arbeidet med utdanning som gjør en forskjell.
Takk for det du gir.

Forslag til forbønnsledd for NLA Høgskolen i gudstjenesten:

Gode Gud!
I dag ber vi for studenter og ansatte ved NLA Høgskolen. Vi ber om at du gir dem visdom og utrustning til å forvalte evner og ressurser til det beste for seg selv og for samfunnet de er en del av. Hjelp NLA Høgskolen i arbeidet med å utdanne kloke lærere, brennende trosformidlere, sannhetssøkende journalister, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Og la stadig flere studenter få en studietid hvor de kan møte kristne verdier og en levende tro.
Det ber vi deg om vår Gud og far!

Kontaktinformasjon

NLA Høgskolen
Organisasjonsnummer: 995 189 186
Kontonummer: 8220 02 88625
Adresse: Pb 74 Sandviken, 5812 Bergen
Tlf: 55 54 07 00
E-post: post@nla.no
Nettside: www.nla.no

Våre eiere:

Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Det Norske Misjonsselskap, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.