3KL205 Bibelformidling og populærkultur

Alle versjoner:
3KL205 (2022—2023)
3KL205 (2020—2021)
3KL205 (2019—2020)
3KL205 (2018—2019)
3KL205 (2017—2018)

Emnekode: 3KL205

Emnenavn: Bibelformidling og populærkultur

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL205 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL101 og 3KL102, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelorgrad i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har kunnskap om populærkultur som livssynsformidler
 • har kunnskap om bibelformidling ved bruk av populærkulturelle tekster

Ferdigheter: 

 • kan analysere utvalgte populærkulturelle fortellinger med utgangspunkt i livssynsteori
 • kan formidle bibelske tekster og tema med populærkulturelle uttrykk som ressurser

 Kompetanse:

 • kan utvise respekt, og kritisk vurderingsevne i møte med tekster i Bibelen og populærkulturen

Innhold

3KL205-1 Populærkulturelle fortellinger som sentrale livssynsformidlere

Her introduseres aktuelle populærkulturelle uttrykk hvor livssynselementene i disse analyseres, og hvor dette relateres til kristen tro.

3KL205-2 Bibelformidling i møte med utfordringen fra populærkulturen Her introduseres populærkulturen som aktuell utfordring for bibelformidling hvor dette også settes inn i en større mediefaglig og teologisk sammenheng.

3KL205-3 Bibelformidling med bruk av populærkultur Her gis praktiske eksempler på hvordan temaer fra populærkulturen kan brukes i aktuell formidling av bibelske tekster og tema.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL205 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder 4-5 obligatoriske kursdager. Undervisningen består her av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer og –case– drøftes. Den øvrige undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger, seminarer og ulike workshops. Når seminarformen brukes, danner studentenes bidrag utgangspunkt for samtale og drøfting som hjelp til refleksjon rundt sentrale tema i pensum. I workshops står analyse av ulike medietekster sentralt, sammen med oppgaveskriving og praktiske formidlingsøvelser. Både i fjernstudium- og lokalstudiumvarianten inngår medieanalyse som sentral arbeidsmåte, der en av analysene leveres for godkjenning av faglærer.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

a. Deltakelse på minst 80 prosent av obligatorisk undervisning

b. Én skriftlig, individuell medieanalyse på 1000 – 1200 ord levert innen oppgitt frist. Det skal svares på konkrete spørsmål som gis. Formålet er å sikre at studentene er godt kjent med analyseverktøyet som ligger til grunn for mye arbeidet på KL205, og som skal være kjent fra emnet KL101.For medieanalysen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldene manual.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL205 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på ca. 4000 ord (pluss minus 15 %).

For den skriftlige prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Oppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

3KL205-1 Populærkulturen som aktuell utfordring for bibelformidling

Pensum (401 s.)

 • Johnston, Robert K.: Reel Spirituality: Theology and Film in Dialogue [Engaging Culture Series] (Grand Rapids: Baker Academic, 2006; 2nd ed.) 270 s.

eller

 • Watkins, Tony: Focus: The Art and Soul of Cinema. (Carlisle: Damaris Publishing/Authentic Media, 2007) (208 s.)
 • Leer-Salvesen, Kjartan: Fra glansbilde til antihelt. Jesus på film (Oslo: Verbum 2005) Del II s.87-186. (100 s.)
 • Pollard, Nick: "Philosophical Investigation and Spiritual Investigation in Contemporary Popular Culture", Culture Watch. Publisert 2003 på www.damaris.org/cw - Comment - Culture. (6 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad: "Worldview Analysis of Popular Media - A Christian Perspective" i Budskap 2006. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole. (Oslo: Fjellhaug Skoler, 2006) (10 s.)
 • Watkins, Tony: Biblical Communication and Popular Culture: On Principles, Passages and Practices (Kristiansand/Southampton: Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris, 2009) (15 s.)

3KL205-2 Populærkulturelle fortellinger som sentrale livssynsformidlere

Pensum (Tilsvarer ca 300 s.)

Enten:

 • Couch, Steve (red): Matrix Revelations: A Thinking Fan's Guide (Southampton: Damaris Publishing, 2003) (190 s.)
 • Filmtriologien Matrix, Matrix Revelations og Matrix Revolution.
 • Studieguider til trilogien på www.culturewatch.org og www.kulturviduet.no

Eller:

 • Watkins, Tony: Dark Matter: A Thinking Fan–s Guide to Philip Pullman (Southampton: Damaris Publishing, 2004) (265 s.)
 • Triologien Den mørke materien av Philip Pullman
 • Filmen Det gylne kompasset (2007) Evt supplert med romanene:
  • Pullman, Philip: Det gylne kompasset (Oslo:Aschehoug, 1997)
  • Pullman, Philip: Den skarpeste kniven (Oslo:Aschehoug, 1999)
  • Pullman, Philip: En kikkert av rav (Oslo:Aschehoug, 2000)
 • Studieguider til trilogien på www.culturewatch.org og www.kulturviduet.no

Eller:

 • Couch, Steve: Back in Time. A Thinking Fan–s Guide to Doctor Who (Southamptom: Damaris Books 2005) (249 s.)
 • Fjernsynsserie om Doctor Who, utvalgte episoder.
 • Studieguider til serien på www.culturewatch.org og www.kulturviduet.no

Eller:

 • Filmene DaVinci-koden (2006) og Engler og Demoner (2009) Evt supplert med romanene
  • Dan Brown: DaVincikoden (Oslo: Bazar, 2005)
  • Dan Brown: Engler og demoner (Oslo: Bazar, 2009)
 • Davidsen, Bjørn-Are: DaVinci dekodet. Hemmeligheten bak ryktene om Jesus (Oslo: Lunde Forlag, 2006; 2. utg.) (160 s.)
 • Studieguider til Dan Browns bøker og filmer på www.CultureWatch.org og www.Kulturvinduet.no.

Eller:

 • Filmen 24 (2008) og fem episoder av serien 24 (helst fra ulike sesonger)
 • Weed, Jennifer Hart et al. 24 and Philosophy (Oxford: Blackwell Publishing, 2008) (220s.)
 • http://krishk.wordpress.com/2009/01/10/25-facts-about-jack-bauers-24/
 • http://krishk.wordpress.com/2010/06/06/the-end-of-twenty-four/

  Eller:

 • Ti episoder av serien Frustrerte Fruer (helst fra ulike sesonger)
 • McCabe, Janet & Kim Akass: Reading Desperate Housewives (London: I. B. Tauris 2006) (215 s.)
 • Crook. Loiuse: "Desperate Housewives - discussion guide" CultureWatch  (2005) http://www.damaris.org/content/content.php?type=1&id=241,
 • Porthouse, Annie: "Secrets and Lies on Wisteria Lane" CultureWatch (2005) http://www.damaris.org/content/content.php?type=5&id=484
 • Watkins, Tony: "When The American Dream goes wrong" CultureWatch (2005)  http://www.damaris.org/content/content.php?type=5&id=399,

3KL205-3 Populærkulturelle uttrykk som utgangspunkt for bibelformidling

Pensum (ca. 150 s.)

 • Undervisningsmateriale for pre-evangeliserende temaopplegg fra www.culturewatchcourse.org
 • Tre selvvalgte bibelstudiehefter fra den engelske serien Connect Bible Studies og/eller den norske serien Bibel Link. For eksempel:
  • Friends (Southampton: Damaris Publishing, 2003) 20 s.
  • Harry Potter (Kristiansand: Damaris Norge, 2004) 20 s.
  • Ringenes Herre (Kristiansand: Damaris Norge, 2004) 20 s.
  • Narnia (Kristiansand: Damaris Norge, 2005) 20 s.
  • Da Vinci Koden (Kristiansand: Damaris Norge, 2006) 20s.
 • De valgte bibelstudieheftene suppleres med studieguider, artikler og kommentarer fra www.CultureWatch.org og www.Kulturvinduet.no om de aktuelle populærkulturelle uttrykkene.
 • Fire selvvalgte bibeltekster om relevante temaer, med tilhørende tekstkommentarer fra New Bible Commentary (tilgjengelig via www.ToolsForTalks.com)