3JO220 Ekstern journalistisk praksis

Alle versjoner:
3JO220 (2023—2024)
3JO220 (2022—2023)
3JO220 (2021—2022)
3JO220 (2020—2021)
3JO220 (2019—2020)
3JO220 (2018—2019)
3JO220 (2017—2018)

Emnekode: 3JO220

Emnenavn: Ekstern journalistisk praksis

Undervisningssemester:

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenter må normalt ha bestått 3JO111 og 3JO112  for å fortsette på 3JO220.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om hvordan en profesjonell journalistisk redaksjon fungerer
  • har kunnskap om hva som forventes av en journalist i en praktisk yrkeshverdag

Ferdigheter Studenten

  • kan levere journalistiske produkter som er av en kvalitet som er god nok for publisering i den aktuelle redaksjonen
  • kan fungere i de daglige rutinene i en journalistisk redaksjon

Generell kompetanse Studenten

  • kan reflektere over sin egen danning og rolle og i forhold til å fungere profesjonelt i journalistisk redaksjon

Innhold

Studentene har praksis i 7 til 8 uker i en journalistisk redaksjon. Normalt skal redaksjonen støtte seg til prinsippene som er nedfelt i Redaktørplakaten og det journalistiske arbeidet som utføres skal gjøres i tråd med Vær varsom-plakaten.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene følges opp av en praksiskoordinator ved utdanningsstedet og en praksisansvarlig ved praksisstedet. Gjennomføring av ekstern praksis er ellers beskrevet i forskrift.

Arbeidsomfang

250 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Ekstern praksis,, 7-8 uker.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingsuttrykket for ekstern praksis er bestått/ikke bestått. Gyldig fravær i ekstern praksis kan ikke overstige 20 prosent for å få bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Intern og ekstern.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper ti studiepoeng med JO207A/B og JO209A/B.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

-