4GEH201 Gehørtrening II

Alle versjoner:
4GEH201 (2024—2025)
4GEH201 (2023—2024)
4GEH201 (2022—2023)
4GEH201 (2021—2022)
4GEH201 (2020—2021)
4GEH201 (2019—2020)
4GEH201 (2018—2019)
4GEH201 (2017—2018)

Emnekode: 4GEH201

Emnenavn: Gehørtrening II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har strategier for å lese og skrive melodisk materiale med modulasjon

Ferdigheter

Studenten:

 • kan imitasjon, memorering og enkel improvisering
 • kan lese og skrive melodier med modulasjon
 • kan lese rytmer med ulike taktarter, underdeling, tempi, polyrytmikk, skjeve taktarter og vekslende taktarter
 • kan gjenkjenne akkordprogresjoner med harmonisk utsving og modulasjoner
 • kan intonere
 • kan memorere og skrive ned enkle tostemmige komposisjoner

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til å overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering

Arbeids- og undervisningsformer

To ukentlige gruppetimer gjennom hele studieåret.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Praktisk eksamen. Omfang: 20 minutter.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i undervsiningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Palmqvist, Bengt-Olov: The Refinement of Rhythm Vol 2, s.1-183 København: Bopac 2004, 2008 Babben Lavik: Lytt til akkorder, s.25-32. Oslo: Norsk musikkforlag, 1991

Johansen, Niels Eskil: Hørelære Melodilesning. Oslo: Norsk Musikkforlag, 1996.

Askeland, John Børge: Gehørtrening 2 (kompendium), s.1-46. Oslo, 2014.