Identitet og danning 3

Emnekode: 4HSM210

Emnenavn: Identitet og danning 3

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

År: 2017

Språk: Bokmål

Studiepoeng: 7,5

Privatist: Nei

Enkeltemne: Nei

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Presentasjon og refleksjonsoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

*Brunstad, P. (2015). Nykommeren : Fra teoretisk innøvelse til faglig utøvelse i lys av praktisk visdom (s. 109-124) i Brunstad, P., Reindal, S., & Sæverot, H. Eksistens og pedagogikk : En samtale om pedagogikkens oppgave. Oslo: Universitetsforlag (kap 6)

*Brunstad, P. (2016). Prudent Leadership in the Liminal Zone i Barentsen, J., Kessler, V., & Meier, E.  Christian leadership in a changing world : Perspectives from Africa and Europe (Vol. 3, Christian perspectives on leadership and social ethics). Leuven: Peeters. (kap 1)

*Hetland, H. og Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: autonomi, kompetanse og tilhørighet. i Ståle Einarsen og Anders Skogstad Det gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer. (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (kap )

Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015) Motivasjon i Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget (kap 4)

Kaufmann, G., & Kaufmann, Astrid. (2015). Grupper og team i Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (kap 10)

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202)

*Sandal, G. (2000) Personlighetstester og utvelgelse av ledere i Skogstad, A., & Einarsen, S. (2011). Det Gode arbeidsmiljø : Krav og utfordringer (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (kap 20)

Svedberg, L., & Jensen, K. (2002). Gruppepsykologi : Om grupper, organisasjoner og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag (kap 1)

*finnes i kompendium på itslearning

Alle versjoner