4MIDA100 Identitet og danning for musikere

Alle versjoner:
4MIDA100 (2019—2020)
4MIDA100 (2018—2019)
4MIDA100 (2017—2018)

Emnekode: 4MIDA100

Emnenavn: Identitet og danning for musikere

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til enten:

–Bachelor i utøvende rytmisk musikk.

–Utøvende musikk, fordypning i låtskriving - årsstudium

–Utøvende musikk, fordypning i korledelse - årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

–Bachelor i utøvende rytmisk musikk

–Utøvende musikk, fordypning i låtskriving - årsstudium

–Utøvende musikk, fordypning i korledelse - årsstudium

Innledning

Identitet og danning for musikere (IDAM) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende beviste praktikere. Dette IDAM-emnet vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål, spesielt med tanke på å bli utøvende musiker.

Identitet og danningsemnene (IDA/IDAM) vil også være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • kan gjøre redet for begrepet danning
 • har bred kunnskap om hvilke svar som gjennom historien har blitt gitt om hva det innebærer å være et handlende, velgende og ansvarlig menneske
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger til ulike tider har vært behandlet og har forståelse for vår egen tid og vårt eget liv
 • kan orientere seg i filosofihistorien og vet hvordan finne fordypningslitteratur 

                  

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for dialog og refleksjon 

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i utfordringer knyttet til det å arbeide sammen med kollegier med forskjellige verdisyn
 • kan lede en dialog i gruppe hvor alle skal delta
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og overfor medstudenter

Innhold

 • Danningens historie og danning som begrep
 • Filosofihistorie
 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Det tolkende menneske identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper. I høstsemesteret er det læreren som har–innledningsforelesningene, mens studenten selv har dem i vårsemesteret.  Et seminar med spesielt fokus på å være utøvende musiker.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester:

 • 5 logger
 • Ledelse av en dialoggruppe

2. semester:

 • 5 logger
 • Individuell presentasjon i dialoggruppe
 • Gruppepresentasjon
 • Deltaking på seminar

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent 

Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

1. semester:–Individuell refleksjonsoppgave –

2. semester: Gruppeoppgave –

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Haidt, J. (2006). The happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom. New York: Basic Books. (297 s)

Hauge, L.S. og Haga, S. (2014): Handling valg og ansvar. Bergen: Fagbokforlaget  (288 s)

*Straume Ingrid S. (2013). Danningens filosofihistorie: En innføring. I Straume Ingrid S. (red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendals Akademiske. (23 s)

Ruud, Even (2013). Musikk og identitet, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (300 s)

Selvvalgt litteratur, minimum 200 sider. (kriterier for valg oppgis ved oppstart)

*Finnes i digitalt kompendium